ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за пазаруване на стойност 400 лева от H&M

Спечелете ваучер за пазаруване на стойност 400 лева от H&M

Правила на играта

„За всяко твое АЗ“ H&M Fall Fashion 2018

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
Организатор на играта „За всяко твое АЗ“ H&M Fall Fashion 2018 („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес www.woman.bg/ForEveryYou. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес www.woman.bg/ForEveryYou .

Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални Правила. С участието си участниците декларират, че са навършили 18 години.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда онлайн на уеб сайт www.woman.bg/ForEveryYou – платформа, разработена от Спортал.бг АД („Подизпълнител на играта“) специално за целите на играта.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10:00 часа на 14.09.2018г. до 23:59 часа на 26.09.2018 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта www.woman.bg/ForEveryYou.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
За да участват, потребителите трябва да отговорят на въпросите от персоналния тест за определяне на личния стил и да регистрират данните си на уеб страницата www.woman.bg/ForEveryYou .

За да се регистрират, участниците трябва да въведат име, фамилия, град, валиден имейл адрес и телефон, както и да потвърдят, че приемат настоящите Официални правила и са запознати сПолитиката за поверителност на H&M.

След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени 4 участници в присъствието на нотариус, които ще получат награда. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта и на официалната H&M Фейсбук страница на 28 септември след 15:00 часа.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M и Спортал .бг, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години нямат право да участват в Играта. За валидна се счита всяка регистрация наwww.woman.bg/ForEveryYou , при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще бъдат избрани 4 победители измежду всички регистрирали се. Те ще получат като награда гифт-карта за пазаруване в магазин на H&M България и възможност за стайлинг съвети по време на пазаруването от моден инфлуенсър, представляващ една от четирите основни визии в кампанията. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят може да получи своята награда лично в централния офис на H&M в София или по куриер, на предварително предоставен от него адрес за доставка. Печелившият участник ще трябва да установи самоличността си при лично получаване на наградата. H&M не носи отговорност при повреди, забавяне или липси в случай на изпращане на наградите по куриер. Възможността за пазаруване с една от четирите модни блогърки, участващи в кампанията, е валидна само за магазините на H&M в гр. София. H&M не поема транспортни или други разходи, свързани с получаването на наградата. Печелившите имат право да се възползват само от гифт – картата за пазаруване в магазин наH&M България, ако нямат възможност или интерес към допълнителните стайлинг съвети.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от една седмица от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 2 (две) седмици, след като победителят уточни информацията за получаването й.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
Наградата в Играта „За всяко твое АЗ“ H&M Fall Fashion 2018:

  • 4 гифт-карти, всяка на стойност 400лв.за пазаруване в магазин на H&M България.
  • Професионални стайлинг съвети по време на пазаруването от един от четирите модни блогъра, участващи в кампанията.

Картите-ваучер могат да бъдат използвани за закупуването на продукти във всички магазини на H&M на територията на България. H&M не отговаря и не подменя ваучерите при загуба, кражба или повреждане. Изплащане на сумата по ваучерите в брой не е възможно. Ваучерите са валидни за срок от три години от датата на издаване. H&M си запазва правото да промени условията за ползване по всяко време. Ваучерите се представят на касата в магазина на H&M на територията на Република България. Сумата по ваучера ще бъде приспадната от общата цена на покупката. Останалата след покупката положителна разлика остава по ваучера и е видна от касовата бележка. В случай че стойността на покупката надвишава остатъка от сумата по ваучера, разликата може да се доплати чрез други методи на плащане, валидни в магазините на H&M България. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Стайлинг съветите по време на пазаруването се предоставят лично от моден блогър, представляващ един от четирите основни стила в кампанията:

Бизнес – Денина Мартин

Бохо – Мари Константин

Парти – Валери Йорданова

Небрежен – Евгения Джаферович

Пазаруването в компанията на една от гореизброените модни блогърки е възможно единствено в магазин на H&M на територията на град София в периода 1-6 октомври 2018г. След потвърждение от страна на печелившите дали ще се възползват от възможността за пазаруване със стайлинг съвети, H&M ще организира насрочването на удобен ден, час и място на пазаруване.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *