ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен Queen’s барбарон

Спечелете чудесен Queen’s барбарон
Играта “Бързи, Смели, Сръчни!” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Queens Juice (https://www.facebook.com/QueensBG/) с Изпълнител “Експлора България” ООД и Организатор „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, адрес с. Казачево, Ловешка област, ИН 110558022.
Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата Queens Juice, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на мини-играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата (https://www.facebook.com/QueensBG/).
I. Механизъм
1. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадения за играта пост (http://bit.ly/2OLdiyo) от 20.09.2018 г. на страницата на Queens Juice (https://www.facebook.com/QueensBG/).
2. Периодът на играта e от 20.09.2018 г. до 23:59 часа на 26.09.2018 г.
3. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.
5. С публикуването коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на” Експлора България” ООД и „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
7. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/QueensBG/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/QueensBG/всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Награда в играта “Бързи, Смели, Сръчни!”
е 1 Барбарон Queen’s , като победителят е 1 (един). Победителят ще бъде изтеглен на томболен принцип чрез специализиран софтуер.
9. Печелившият участник ще бъде един и ще бъде публикуван в пост на Facebook страницата на Queens Juice на 27.09.2018 г.
10. Печелившият участник трябва да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена на лично съобщение след края на играта. Наградата се изпраща на посочения от печелившия адрес изцяло за сметка на Организатора.
11. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращане на личното съобщение към тях или сами не се свържат чрез лично съобщение с Организатора на играта на страницата Queen’s Juice в рамките на 10 дни след обявяване на печелившите.
12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *