ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете стек от любимият сок Granini

Спечелете стек от любимият сок Granini
1. Играта „Granini в офиса” се провежда на фен страницата на Granini Bulgaria във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/graninibg/.
2. Възложител на Играта е Девин АД с централен офис в град София, ул. „Тинтява“ 13Б, вх.А, ет.5, наричан по-долу „Възложител“.
3. Организатор на Играта е агенция И-АКТ Груп ЕООД, наричана по-долу „Организатор“, с адрес на дейност гр. София, бул. „Черни връх“ 150, ет.4.
4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила“). Те ще бъдат достъпни на: линк за целия период на Играта.
5. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (три имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
6. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на: линк
7. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.
Раздел II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Продължителността на Играта е от 19.09.2018 г. до 26.09.2018 г., включително.
Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Девин“ АД, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
2. С включването в Играта, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието си в настоящата Игра.
3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията им в Играта впоследствие.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети: https://www.facebook.com/graninibg/ и да се запознае с Официалните правила на Играта
2. За да се включат в Играта, потребителите е нужно да изпълнят следните стъпки:
2.1. Да остави своя отговор на поставения въпрос като коментар под поста за обявяване на играта.
3. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ Играта, публикувайки съдържание от свое име по указания в т.2 начин.
РАЗДЕЛ V. НАГРАДИ
1. Наградата в Играта e 1 (една) – стек сокове Granini.
2. Печелившият в Играта ще бъдe 1 (един) потребител на страницата на Granini Bulgaria.
3. Наградата ще бъде разпределена на томболен принцип измежду всички участници, които са изпълнили условието за участие и са спазили настоящите Официални Правила.
4. Томболата ще се състои след приключването на Играта. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Granini Bulgaria до 24 часа, след като бъдат изтеглени.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ