ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете семеен еко уикенд, 8000 плюшени играчки и 8000 книжки от Bonduelle

Спечелете семеен еко уикенд, 8000 плюшени играчки и 8000 книжки от Bonduelle

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията на Bonduelle „Приключенците от Bonduellia“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle) с адрес по регистрация: гр. София 1138, бул. „Самоковко шосе“ 2л, ТЦ „Боила“, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.
2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайта www.bonduelle.bg/bonduellia за целия период на промоцията.
2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.bonduelle.bg/bonduellia.

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията на Bonduelle се организира и провежда на територията на Република България. Всички обекти, в които се провежда промоцията, са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери, палетни зони, дегустации, промоутъри, др.).

Част 4. ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
4.1. В промоцията може да участва всяко физическо лице с местоживеене в Република България, приело Общите условия на промоцията, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и служителите на обслужващите промоцията агенции, както и всички свързани с тях лица.

4.2. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на условията по раздел 4 по-горе, (ii) е закупило поне 2 продуктa с марка Bonduelle (продуктите могат да бъдат както консервирани, така и замразени зеленчуци); и (iii) е поискало да му бъде предоставена карта за участие или е приело такава карта.

4.3. Всеки клиент на обектите от Част 3, закупил поне 2 продукта с марка Bonduelle (консервирани и/или замразени зеленчуци), получава скреч карта на касата на обектите. При получаване на карта за участие всеки Участник може моментално да провери каква награда печели. За целта трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването на този слой, участникът разбира каква награда печели. Подаръците може да получите от касите или от Информационен щанд в обектите. Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея, както и печелившата скреч карта. Печелившата скреч карта остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване, както и като доказателство, че подаръците са стигнали по предназначение до крайните клиенти и търговските обекти са изпълнили своя ангажимент към Организатора.

4.3.1. Ако участникът не печели моментална награда по описания в т.4.3. начин, може да регистрира кода от получената скреч карта на уебсайта www.bonduelle.bg/bonduellia и да участва в спечелването на седмични и/или голяма онлайн награди, описани в Част 6.

4.4. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията е валидна от 00:01 ч. на 25.09.2018 г. до 24:00 ч. на 24.10.2018 г. или до изчерпване на количествата подаръци, което от събитията настъпи по-рано.

Част 6. НАГРАДИ

6.1.За цялата страна е определено количество от 8000 плюшени играчки (по 2000 бр. от 4 вида – зелен фасул, боб, гъба, камба) и 8 000 детски книжки Bonduelle „Сприятели се с Приключенците от Бондюелия”.

6.2. За целия период на промоцията е определена една голяма награда: еко уикенд за семейството в ЕКО Хотел „Здравец“ (гр. Пловдив), възлизащ на себестойност не повече от 300 лв. без ДДС и включващ 2 нощувки за четиричленно семейство, закуска и допълнителни услуги и забавления, в зависимост от периода в годината, в който ще се използва наградата.

6.2.1. За целия период Организаторът е предвидил следното разпределение на наградите, описани в т.6.1. и 6.2.:

6.2.1.1. Дневни онлайн награди: 10 броя всеки ден за периода на промоцията (общо 300 дневни награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени промо кодове от скреч карти за съответния ден.

6.2.1.1.1. Дневните награди са общо 5 броя детски книжки и 5 броя плюшени играчки, като всеки участник може да спечели на лотариен принцип само по 1 брой дневна награда (детска книжка или плюшена играчка).

6.2.1.2. Седмични онлайн награди: 3 седмични награди за периода на промоцията (общо 12 седмични награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени промо кодове от скреч карти за съответната седмица.

6.2.1.2.1. Седмичните награди са подаръчни комплекти от по 1 детска книжка, комплект от 4 плюшени играчки и 2 продукта Bonduelle.

6.2.1.3. Голяма онлайн награда: 1 (една) голяма награда за периода на промоцията, раздавана след теглене на лотариен принцип на всички въведени промо кодове от скреч карти за целия период на промоцията.

6.2.1.3.1. Голямата награда е описана в т. 6.2. от настоящите Правила.

6.2.1.4. Всички останали награди ще бъдат раздадени съгласно записаното в т.6.4.

6.2.1.5. Общият брой награди за целия промоционален период е 16001.

6.3. Организаторът на промоцията няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

6.4.Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване.

6.5. Всички, по някаква причина, нераздадени награди, остават собственост на организатора и ще бъдат използвани за бъдещи кампании.

Част 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Тегленето на наградите и обявяването на съответните победители ще се проведе по следния график:

7.1.1. Седмица 1, 25 септември – 30 септември 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 01 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 02 октомври 2018 г.

7.1.1.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

7.1.2. Седмица 2, 01-07 октомври 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 08 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 9 октомври 2018 г.

7.1.2.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

7.1.3. Седмица 3, 08-14 октомври 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 15 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 16 октомври 2018 г.

7.1.3.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

7.1.4. Седмица 4, 15-24 октомври 2018 г.: тегленето на наградите ще се проведе на 25 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 26 октомври 2018 г.

7.1.4.1. Ще бъдат раздадени 3 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

7.1.5. Всеки ден в 00:01 ч. ще се теглят по 10 участника, които на лотариен принцип ще получават по една от дневните награди за предишния ден (описани в точка 6.2.1.2.), а обявяването на победителите ще става в деня на тегленето, в 12:00 ч.

7.1..6. На 25 октомври 2018 г. ще бъде изтеглен участникът, който ще спечели голямата награда (описана в т. 6.2.).

7.2. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

Част 8. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Съхраняваме вашата Лична информация за период от време, необходим за реализация на целите, описани в настоящите Правила и в Декларацията за поверителност, което е достъпна на www.bonduelle.bg/bonduellia, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ