ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сладки награди от Сладкарници Неделя

Спечелете сладки награди от Сладкарници Неделя
Играта “Любимият малък момент” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Сладкарници Неделя за България (www.facebook.com/nedelya.bg) с Изпълнител “Експлора България” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: София, ул. Княз Борис I № 58, представлявано от Георги Малчев, и Организатор “Сладка вест 5”, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203592961, със седалище и адрес на управление: гр София, ул Блага вест 5, представлявано от Радослава Минчева.
Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата www.facebook.com/nedelya.bg, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да довърши изречението “Любимият ми малък момент, в който обичам да си похапвам Бяла Неделя е…” и да публикува своя отговор в коментар под поста, специално създадения за целта на играта. (http://bit.ly/2xChYAp).
2. Периодът на Играта e от 25.09. до 23:59 часа на 02.10.2018 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора България” ООД и “Сладка вест 5”, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградите в Играта “Любимият малък момент” са 3 броя талони за торта Еклерова Малина, 8 парчета от Сладкарници Неделя.
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 3 титуляра и няколко резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившите участници ще бъдат 3 (трима) и ще бъде публикуван в коментар под поста на Facebook страницата www.facebook.com/nedelya.bg на 02.10.2018 г..

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ