ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Jägermeister

Спечелете чудесни награди от Jägermeister

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията е „Уот Иф“ ООД по поръчка на „Кока-кола ХБК България“ АД. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Кампанията (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.thehuntersleague.bg за целия период на Кампанията. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес:www.thehuntersleague.bg

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

4. Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Кока-кола ХБК България“ АД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази , участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията се организира и провежда в периода от 20.07.2018 до 31.12.2018г, само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Кампанията се организира на интернет адрес: www.thehuntersleague.bg

2. За да се включи участник в Кампанията, той трябва да създаде профил в страницата за регистрация на интернет адрес www.thehuntersleague.bgкато предостави своето име и имейл адрес. В интернет страницата всеки участник има възожност да печели точки по два начина:

2.1. Печелене на точки в партньорски обекти на марката Jägermeister – екип на Организатора ще провежда игри за печелене на точки в различни обекти на територията на България. Обектите ще бъдат обявявани в страницата www.thehuntersleague.bg, а потребителите могат да виждат спечелените точки в профила си.

2.2. Печелене на точки с онлайн механики в платформата на Кампанията – Организаторът ще провежда игри на интернет страницата www.thehuntersleague.bg, в които могат да се включат всички регистрирани потребители. Механиката на всяка игра ще бъде обявявана на www.thehuntersleague.bg непосредствено преди старта ѝ и условията ще бъдат добавяни в Официалните правила на Кампанията. Потребителите могат да виждат спечелените точки от всяка игра в профила си.

3. След изтичане на крайния срок на Кампанията (31.12.2018г.), първите 100 участника, събрали най-много точки печелят голяма награда.

4. Допълнително всеки месец на случаен принцип ще се теглят общо 40 печеливши измежду всички участници, които ще спечелят малки и средни награди. Участниците се включват в томбола за награди на база точките, които са събрали до момента:

– 100 точки и повече: бутилка Jägermeister 40ml
– 200 точки и повече: брандирани зарове Jägermeister или 2 чаши за шот Jägermeister
– 300 точки и повече: тениска или шапка
– 500 точки и повече – участват за награда: кецове Jägermeister

5. Наградният фонд за целия период на Кампанията включва:

ГОЛЯМА НАГРАДА:
– 100 двойни пропуска за специално събитие, организирано от Jägermeister

СРЕДНИ НАГРАДИ: – 20 броя тениска Jägermeister – 20 броя шапка Jägermeister – 5 броя кецове Jägermeister

МАЛКИ НАГРАДИ: – 55 броя бутилка Jägermeister 40ml – 50 броя брандирани зарове Jägermeister – 50 броя комплект от 2 чаши за шот Jägermeister

6. Профилите на печелившите участници на голяма награда ще бъдат обявени на 15.01.2019г. Датите за обявяването на печелившите на малки и средни награди ще бъдат обявени допълнително на интернет страницата www.thehuntersleague.bg

7. Награди, непотърсени в 20 дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ