ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете оригинални награди от Cappy

Спечелете оригинални награди от Cappy

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Cappy Pulpy Shake It”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България”, София 1766, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта: www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 16 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

4.3. Всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.

4.4. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 27.09.2018 г. и продължава до 18.10.2018 г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

  • Тениска, на която се пише с тебешир– 9 бр.
  • Тениска с автограф от DARA – 1 бр.
  •  Светещи връзки за обувки – 15 бр.

6.2. Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 25 – по 5 бр. светещи връзки за обувки и 3 бр. тениски, на които се пише с тебешир седмично. 1 бр. тениска с автограф от DARA на финала на играта.

6.3. Стойността на нито една от описаните в т. 1 и т. 2 на настоящия раздел награди не надвишава 30 лв.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii и да се запознае с Официалните правила на Играта.

7.2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511

7.3. Всеки желаещ да участва в Играта „Cappy Pulpy Shake It“ ще бъде приканен да се включи най-късно до 23:59 часа 18-ти октомври 2018 (включително) в играта, обявена на Instagram страницата на Cappy (https://www.instagram.com/cappy_bg/). За целта участникът трябва да последва Инстаграм акаунта на Cappy (https://www.instagram.com/cappy_bg/) и да публикува в личния си профил видео, показващо начин на разклащане на бутилка Cappy с хаштаг #CappyPulpyShakeIt.

7.4. За валидно участие се счита всеки последвал Instagram страницата на Cappy и публикувал публична видео в личния си Instagram профил, показващo начин на разклащане на бутилка Cappy с хаштаг #CappyPulpyShakeIt, и  в съответствие със сроковете, описани в Раздел 5, както и условията, описани в Раздел 6 и Раздел 7.

7.5. След края на периода на Играта (23:59 часа на 18.10.2018 г.) 25 участници (8 седмично и 1 на накрая на Играта, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени и обявени на страницата на Cappy в Instagram (https://www.instagram.com/cappy_bg/).

7.6. Периоди за изтегляне на наградите:

·        Седмица 1 – 27.09.2018 г. до 23:59 на 04.10.2018 г. – изтегляне на печеливши 05.10.2018 г., обявявани на 05.10.2018 г.

·        Седмица 2 – 05.10.2018 г. до 23:59 на 11.10.2018 г. – изтегляне на печеливши 12.10.2018 г., обявявани на 12.10.2018 г.

·        Седмица 3 – 12.10.2018 г. до 23:59 на 18.10.2018 г. – изтегляне на печеливши 19.10.2018 г., обявявани на 19.10.2018 г.

7.7. С участието си в играта всички потребители се съгласяват публичните им лични данни от Instagram профилите (име и снимка) да бъдат обработвани с целите на провеждане на жребий за определяне на печеливши, като за целта няма да бъдат събирани и запазвани никъде.

7.8. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт на The Coca-Cola Company.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *