ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 ваучера за пазаруване от Mars, Snickers и Twix

Спечелете 1000 ваучера за пазаруване от Mars, Snickers и Twix

Всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Да закупи някоя от участващите опаковки: промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоцията на самата опаковка. Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта my.promomars.bg. Да регистрира 1 код от опаковката, намиращ се от вътрешната страна на промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоциятана самата опаковка, за да участва за дневни награди – един от 1000 ваучера на стойност 30лв. Участниците могат да регистрират кодовете от 00:00 часа на 01.10.2018г. до 16:59:59 часа на 01.12.2018 г. Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 профил, да регистират неограничен брой кодове от промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоцията на самата опаковка. Всеки регистриран до 16:59:59ч код участва в предстоящото в 17:00ч теглене, освен в случаите, когато участникът вече е спечелил награда.

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Ваучери на стойност 30лв. Общо 1000 броя ваучери на стойност 30лв.

Наградите в играта – 1000 броя ваучери на стойност 30лв., ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (един) промоционален код от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Разпределението на наградите е както следва:

Всеки ден от 04.10.2018г до 30.11.2018г. в 17:00ч по 17 броя ваучери на стойност 30лв
На 01.12.2018г. в 17:00ч 14 броя ваучери на стойност 30лв

Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта my.promomars.bg.

В случай че в който и да е интервал на теглене на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта

my.promomars.bg до 1 работен ден след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията my.promomars.bg.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и участникът не се свърже с Организатора до 11.12.2018, печелившият губи правото си да получи наградата. Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда. Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 работни дни след получаване пълния адрес и контакт с печелившия чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място.

Наградата ще се предостави след показване на документ за самоличност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ