ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 90 000 бижута с кристали Swarovski® от бисквити Мираж

Спечелете 90 000 бижута с кристали Swarovski® от бисквити Мираж

Правила за провеждане и за участие в Промоцията

 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg.
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията е „Престиж-96″ АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и / или „Организатор“.
 • 1.3. Промоцията „Играй с Мираж и може да спечелиш едно от 90 000 бр. бижута, създадени с кристали Swarovski®” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на тунквани бисквити „Мираж“.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Играй с Мираж и може да спечелиш едно от 90 000 бр. бижута, създадени с кристали Swarovski ®, наричана по-долу за краткост „Промоцията“, стартира от 00:00 ч. на 01.10.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 30.11.2018 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на тунквани бисквити „Мираж“ от търговската мрежа.
 • 2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите правила.
 • 2.3. Националната консуматорска промоция ще бъде проведена на територията на магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96″ АД и служители на търговските обекти, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват всички промоционални опаковки на продукти „Мираж“, а именно:
МИРАЖ Ягоди 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Малини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Боровинки 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Къпини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Смокини 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Вишни 216г Тунквани бисквити
МИРАЖ Кайсии 216г Тунквани бисквити

Върху участващите в промоцията продукти има изрично обособена промоционална зона с надпис: „Купи, отвори и веднага разбери дали печелиш едно от 90 000 бр. бижута, създадени с кристали Swarovski®”.

 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „Мираж“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Промоцията. При отваряне на промоционалния продукт, участникът може да намери опаковка, съдържаща едно от 90 000бр. бижута, разпределени на случаен принцип, включително и ваучер за отстъпка в размер на 20 % за всички бижута с кристали Swarovski® в магазини Crystal Zone (виж т. 6.1.5 от настоящите Правила). В случай че участникът не намери опаковка, съдържаща едно от 90 000бр. бижута, разпределени на случаен принцип, включително и ваучер за отстъпка в размер на 20 % за всички бижута с кристали Swarovski® в магазини Crystal Zone, същият не печели нищо.
 • 5.2. За да участват в Промоцията, участниците трябва:
 • 1. Да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „Мираж“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Промоцията;
 • 2. Отворят закупената промоционална опаковка;
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1. 80 000 (осемдесет хиляди) бр. бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski®, цвят на кристалите „Crystal“ и държач с размер 10 мм.
 • 6.1.2. 3 168 (три хиляди сто шестдесет и осем) бр. бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski®, цвят на кристалите „Aquamarine“ и държач с размер 10 мм.
 • 6.1.3. 3 168 (три хиляди сто шестдесет и осем) бр. бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski®, цвят на кристалите „Light Siam“ и държач с размер 10 мм.
 • 6.1.4. 3 664 (три хиляди шестстотин шестдесет и четири) бр. бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski®, цвят на кристалите „Violet“ и държач с размер 10 мм.
 • 6.1.5. 90 000 (деветдесет хиляди) бр. ваучери за отстъпка в размер на 20 % от всяка покупка за сума до 145,00 лв. в магазин Crystal Zone за всички бижута с кристали Swarovski®. В случай че печелившият участник закупи продукти на стойност над 145,00 лв., получава отстъпка от 29,00 лв. от общата стойност на покупката. Отстъпката важи за покупка от онлайн магазина на Crystal Zone на следния интернет адрес: www.crystalzoneshop.com или от физическия магазин на Crystal Zone, намиращ се на адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 9.
 • 6.2. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени тук условия.
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за повредени промоционални кутии и повредено или липсващо съдържание на промоционалните кутии, допуснати по вина на търговските обекти, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, в резултат на което Организаторът не може да продължи настоящата кампания, както и поради изчерпване на промоционалните опаковки.
 • 10. Разни
 • 10.1. Със закупуването на продукт с промоционална опаковка, всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с тях.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *