ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете две кафе машини и кафеварка

Спечелете две кафе машини и кафеварка
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. „Игра“ – Игра с награди “Играйте и Спечелете с Italiashop”, която се провежда от Организатора на териториите на България и Румъния в съответствие с определените в настоящите общи условия правила
1.2 „Организатор“ – http://italiashop.bg/; https://italiashop-eu.ro
1.3. „Правила“ – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.
1.4. „Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, което притежава само един валиден профил във Facebook.
1.5. „Страница на играта“ – интернет адрес: https://www.facebook.com/italiashop.coffee
1.6. „Продължителност на играта“ – от 12:00 ч. на 05.10.2018г. до 23:30 ч. на 05.11.2018г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
1.7.“Награди“
Кафе машина Caffe D’Italia CHIKKO – 2 бр.
Кафеварка Bialetti – 2 бр.
1.8 „Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.
2.6. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com
3. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
3.1. Наградите са:
Кафе машина Caffe D’Italia CHIKKO – 2 бр.
Кафеварка Bialetti – 2 бр.
3.2. Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.
3.3. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.
3.4. Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им, на страницата на Играта
3.5. Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *