ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Stella Artois

Спечелете чудесни награди от Stella Artois
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „Сподели Stella Artois ”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. «Източен» 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на следната Фейсбук страница („Страницата“), в секцията Notes/Бележки: https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/notes/ и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Страницата https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/notes/
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „КАМЕНИЦА” АД, агенция „Суинг” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 01 октомври, в 15:00 часа и продължава до 23:59:59 часа на 7 октомври, 2018 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
  • Сервизен комплект за изискани малки хапки Stella Artois
Брой награди: 5
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети Фейсбук Страницата на Stella Artois: https://www.facebook.com/StellaArtois.Bulgaria/. Да се запознае с официалните правила на Играта. Чрез участието си в Играта той автоматично се съгласява с тях.
b) На 01 октомври 2018 г. на стената в Страницата ще бъде публикуван игрален пост.
c) Постът представлява покана към Участника да отбележи/тагне в коментар с кого би споделил Stella Artois и малки хапки. Участия без тагнат приятел, а само с текст, емотикони или стикери, няма да се зачитат за валидни. Участникът гарантира, че тагнатият от него приятел в поста ще бъде на възраст над 18 години.
d) Постът с поканата е: „Кажете ни в коментар с кого искате да споделите прекрасната Stella Artois в комбинация с тези малки изкушения, като тагнете/отбележите този човек и участвайте до 7 октомври за 1 от 5 комплекта за изискани малки хапки.”
7.2. От всички участници с валидно зачетени коментари чрез томбола ще бъдат изтеглени общо 5 (петима) спечелили. Тегленето на томболата за определяне на спечелили участници ще се извърши на 08.10.2018 г.
7.3. В Играта участват само отговори, публикувани под игралния пост, публикуван от Организатора. В Играта НЕ участват отговори под споделен от Участник в играта пост/коментар.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ