ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет Bluetooth колонки Huawei

Спечелете пет Bluetooth колонки Huawei
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта: “Спечели подарък с One Love Tour и Vivacom” е „Междинна Станция ООД“, София, ул. Граф Игнатиев 11, BG 130484558, МОЛ: Иван Христов, наричан по-долу „Организатор”.
2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).
3. Включвайки се в настоящата Игра, участниците автоматично дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, дата на раждане, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им.
5. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организаторa.
РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на One Love Tour във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/OneLoveTour.net
РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Продължителността на играта е от сряда, 03.10.2017 г. до сряда 10.10.2017 г. – до края на деня.
РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ
1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Междинна Станция ООД“, рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.
РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на One Love Tour на адрес: https://www.facebook.com/OneLoveTour.net и да се запознае с Официалните правила за участие.
2. За да участва трябва да отговори правилно с коментар под поста намиращ се на адрес: https://www.facebook.com/1285195714927767/posts/1854471904666809/
3. При харесване и/или споделяне на изображението на играта участниците получават едно допълнително участие в тегленето.
РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ
1. Наградите в играта са : 5 бр. Bluetooth колонки Huawei, осигурени от VIVACOM.
2. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в посочения по-горе точен ден. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook в страницата на One Love Tour до 24 часа, след като бъдат изтеглени.
3. Печелившите участници трябва да потърсят наградите си в срок от 3 работни дни, като изпратят на лично съобщение на Facebook страницата на One Love Tour необходимите данни – три имена, телефон и адрес за доставка. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *