ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Play Station, 40 Bluetooth слушалки и 400 кутии с вафли Чудо

Спечелете Play Station, 40 Bluetooth слушалки и 400 кутии с вафли Чудо

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Организатор на Промоцията „Играй си играта” /Промоцията/ е „ЗИВ” ЕООД, ЕИК 103245283, гр. Варна, ЗПЗ, („Организатор”).

1.2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни за участниците в промоцията.

1.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са запознати с тях и ги приемат безусловно.

1.4. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията http://ziv.bg/igrata, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

1.5. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на http://ziv.bg/igrata

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.

2.2. Период на промоцията

Промоцията започва в 12:00:00 часа на 05.10.2018 г. и продължава до 23:59:59 часа на 14.12.2018 г. (период на Промоцията). Организаторът не носи отговорност, ако участник е заявил участието си преди или след изтичане на периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

2.3. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

Продуктите, участващи в Промоцията, са със следните търговски марки и опаковки: промоционална опаковка вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр., която съдържа информация за промоцията на самата опаковка.

При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

2.4. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

2.4.1 Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 14 години /Участници/. В случай че Участниците са между 14 и 18 години, те трябва да имат изричното съгласите на свой родител или законен настойник да участват в Промоцията.

2.4.2. За големите награди могат да участват само физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/. Всички потребители под 18 г., към момента на участие в промоцията, няма да бъдат одобрявани за участие за големите награди и ще бъдат допуснати само до участие в жребия за бокс вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.

В Промоцията не могат да участват служителите на „ЗИВ” ЕООД, дистрибутори, разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

2.4.3. ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес http://ziv.bg/igrata за целия период на Промоцията.

3. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

3.1.1. Да закупи участващата промо опаковка на вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.

3.1.2. Да регистрира своите лични данни / три имена, имейл, телефон / във формата за регистрация на сайта http://ziv.bg/igrata.

3.1.3. Да регистрира 1 код от опаковката, намиращ се от вътрешната страна на промоционалната опаковка вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр., за да участва за седмичните награди – една от 400 кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.

3.1.4. Да регистрира 2 кода от опаковките, намиращи се от вътрешната страна на промоционалната опаковка вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр., за да участва за месечните награди – 40 бр. безжични слушалки.

3.1.5. Да регистрира 10 кода от опаковките, намиращи се от вътрешната страна на промоционалната опаковка вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр., за да участва за големите награди – 4бр. Конзола Playstation 4 slim.

За потвърждение на участието не се изпраща уведомление до Участника.

3.1.6. Участниците могат да регистрират кодовете от 12:00 часа на 05.10.2018 г. до 23:59:59 часа на 14.12.2018 г.

3.1.7. Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране на кодове от промоционалните опаковки вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.

3.1.8. За събиране на по-голям брой кодове от промоционалните опаковки вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр. и участие в тегленията за по-големите награди в Промоцията, е необходимо регистрирането им да се прави чрез един и същ имейл адрес

3.1.9. Всеки регистриран код участва в предстоящото теглене, както и във всички тегления до края на играта

3.2. НАГРАДИ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

•            Конзола Playstation 4 slim – 4бр.

•            Безжични слушалки – 40 бр.

•            Кутия вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр. – 400 бр. 

4. МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

4.1 Малките награди в играта – 400 броя кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр., ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (един) промоционален код от началото на промоцията до крайния срок за участие.

 

Разпределението на наградите е както следва:

I теглене

Дата на теглене: 19.10.2018 г.

Награда: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 18.10.2018 г.

II теглене

Дата на теглене: 26.10.2018 г.

Награда: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 25.10.2018 г.

III теглене

Дата на теглене: 02.11.2018 г.

Награда 1: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Награда 2: 10 бр. безжични слушалки

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 01.11.2018 г.

IV теглене

Дата на теглене: 09.11.2018 г.

Награда: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 08.11.2018 г.

V теглене

Дата на теглене: 16.11.2018 г.

Награда 1: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Награда 2: 10 бр. безжични слушалки

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 15.11.2018 г.

VI теглене

Дата на теглене: 23.11.2018 г.

Награда: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 22.11.2018 г.

VII теглене

Дата на теглене: 30.11.2018 г.

Награда 1: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Награда 2: 10 бр. безжични слушалки

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 29.11.2018 г.

VIII теглене

Дата на теглене: 07.12.2018 г.

Награда: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 06.12.2018 г.

IX теглене

Дата на теглене: 14.12.2018 г.

Награда 1: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.

Награда 2: 10 бр. безжични слушалки

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 13.12.2018 г.

X теглене

Дата на теглене: 17.12.2018 г.

Награда 1: 40 бр. кутии вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.

Награда 2: 4 бр. конзоли Плейстейшън

Участват регистрирани промо кодове до: 23:59:59 ч. на 14.12.2018 г.

 

 

4.2. Големите награди в играта – 40 броя безжични слушалки, ще се теглят на 02.11.2018 г., 16.11.2018 г., 30.11.2018 г. и 14.12.2018 г. измежду всички участници, регистрирали поне 2 (два) промоционални кода от началото на промоцията

4.3. Големите награди в играта – 4 бр. конзола Playstation 4 slim, ще се теглят на 17.12.2018 г. измежду всички участници, регистрирали поне 10(десет) промоционални кода от началото на промоцията

4.4. Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

4.5. Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подразделение „Печеливши” на сайта http://ziv.bg/igrata

 

4.6. В случай че в който и да е интервал на теглене на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

4.7. Всеки потребител има право да спечели само по една малка (кутия вафлена торта „Чудо“ с фъстъци 80 гр.) и една от големите награди (описани в т. 4.2., 4.3.).

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. ПРЕДЯВЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1.1. Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта http://ziv.bg/igrata до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията http://ziv.bg/igrata

5.1.2. Допълнително условие за големите награди на стойност над 30 лв.: за да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва:

Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка, както и необходимите данни за издаване на служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

3 comments

  • Ванеса

    Аз искам този плейстейшън, защото той е много важен за мен

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ