ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели семейна екскурзия до Дисниленд Париж

Спечели семейна екскурзия до Дисниленд Париж

Създай свой Свеж Супергерой и играй за страхотна награда! Включи се в нашата игра, която се провежда наофициалната страница на Kaufland във Facebook и с малко повече късмет може да спечелиш двудневна екскурзия до Disneyland Park и Walt Disney Studios, Париж, Франция.  

За да се включиш в играта е необходимо:  

  • Да вземеш лист със стикери от Информация в твоя Kaufland
  • Да избереш плод или зеленчук, който искаш да превърнеш в Свеж Супергерой
  • Да го облепиш със стикери, да му измислиш име и суперсила
  • Да го снимаш и качиш снимки във Facebook с#kauflandsuperheroes и описание на героя.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Спечели семейна екскурзия до Дисниленд“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 08.10.2018 г. до 04.11.2018 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език чрез профили във Facebook.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участникът се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на сайта на Kaufland България https://www.kaufland.bg/, с цел обявяване на печеливш в играта.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 13 години, с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

2.2. Участник в Играта е всяко лице, разполагащо с активен профил в платформата www.facebook.com и публикувало във Facebook снимка на украсен със стикери свеж плод или зеленчук с хаштаг #kauflandsuperheroes и описание на неговото име и суперсила.
2.3. По отношение на всички лица, ненавършили 18 г., следва да е налице разрешение от родител или друг законен представител преди предоставянето на лични данни на лицата, във връзка с участието си в Играта.

2.4. В случай че спечелилият участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

3.1. За участие в Играта желаещите трябва да използват един или повече от специалните стикери на кампанията, за да украсят свеж плод или зеленчук, като впоследствие следва да публикуват снимка във Facebook с хаштаг #kauflandsuperheroes и описание на суперсилата на героя и неговото име.

3.2. Стикерите могат да бъдат получени от бюро „Информация“, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България, в периода 08.10.2018 г. – 04.11.2018 г., като всеки желаещ да участва може да получи по един лист със стикери на посещение.
3.3. Всеки участник има право да участва с неограничен брой снимки, но може да спечели само една награда в рамките на Играта.

3.4. В тегленето на наградата участват само публикации, отговарящи на Условията на Играта, които не са с неподходящо съдържание, нарушаващо законови и етични норми.

3.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – семейна екскурзия до Дисниленд Париж.

4.2. Коректните публикации следва да бъдат публикувани във Facebook най-късно до 23:59 часа на 04.11.2018 (неделя). Снимки, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградата.

4.3. Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип на 05.11.2018 г., в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.4. Името на печелившия ще бъде обявено само и единствено след обработване на всички публикации във Facebook, отговарящи на Условията.

4.5. Само печелившият Участник ще бъде уведомен – чрез лично съобщение в социалната мрежа Facebook.

4.6.  Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.7. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.8. Имената на спечелилия участник, и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участника.

4.9. Печелившият Участник ще получи награда, осигурена от туристическа агенция „Бохемия“, ЕИК 121305878. Наградата представлява ваучер за двудневна екскурзия до Disneyland Park и Walt Disney Studios, Париж, Франция, за двама възрастни и две деца (до 12 г.), с настаняване в хотел Vienna House Magic Circus Paris 4* в периода между 03.04.2019 г. и 07.04.2019 г. Kaufland България поема също и разноските за двупосочни самолетни билети София-Париж-София на авиокомпания Bulgaria Air и трансфери летище-хотел-летище.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *