ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 130 двупосочни билета за първа класа от БДЖ

Спечелете 130 двупосочни билета за първа класа от БДЖ

По случай 130 години от учредяването на Българските държавни железници, които се навършват през тази година, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД ще зарадва 130 души с безплатно пътуване!

Целта на анкетата е да установи доколко предлаганата услуга отговаря на потребностите на населението. Във връзка с 130-годишнината от създаването на Български Държавни Железници ще бъдат избрани 130 участници, на които ще бъдат предоставени безплатни билети за пътуване с влак по избран от тях маршрут. Анкетата не е обвързана със закупуване на билет за пътуване с железопътен транспорт.

Чрез томбола, на случаен принцип, Дружеството ще раздаде 130 двупосочни билета за първа класа, важащи в рамките на страната и със срок на валидност през цялата 2019 година. Всеки награден сам ще избира маршрута за своя билет!

В Играта могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на служители на „БДЖ ПП” ЕООД, семействата им и други лица, свързани с Играта и/или участващи в създаването и провеждането на настоящата Игра .

С участието си в тази Игра, участниците напълно и доброволно се съгласяват с настоящите условия и потвърждават, че са запознати с тях и изразяват съгласието си да участват.

Всеки участник има право да участва еднократно с 1 (един) и-мейл адрес в тази Игра .

Недопустими са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

Според правилата на Играта, организаторът ще предостави 130 двупосочни билета за първа класа – в рамките на Република България, с валидностен срок от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 година.

След приключване на Играта, от регистрираните участници ще бъдат избрани 130, които ще получат наградите.

Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на 10.12.2018г. и ще бъдат оповестени публично на www.bdz.bg.

Всички печеливши участници ще получат имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.bdz.bg

Наградите се получават на билетна каса в нашите железопътни центрове София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Мездра и Дупница – според адреса на съответния награден.

Представител на организатора ще се свърже с печелившите участници на и-мейл или телефон, обявен при регистрацията за участие.

Всеки изтеглен участник ще може да получи наградата си само срещу предоставяне на получено по електронната поща потвърждение за регистрация в томболата и лична карта, удостоверяваща самоличността на лицето.

Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип, измежду всички регистрации, допуснати до участие, съгласно изискванията и разпоредбите на настоящите Правила от комисия, съставена от представители на Организатора „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

Ако Печелившият участник няма право да получи или откаже да получи наградата от Играта, Наградата се счита за надлежно връчена и същият няма право да претендира и/или да иска от Организатора обезщетение за пропуснати ползи и/или причинени вреди и Организаторът по своя преценка може да присъди Наградата на друг участник;

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си и/или не се свърже с Организатора в срок от 5 (пет) работни дни след уведомяването му, че е спечелил награда, той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако победителите не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/ анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите констатират нарушение на правилата на Кампанията, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ