ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 7-дневен круиз, 3 екскурзии и 100 ваучера по 100 лв. от МЕТРО

Спечелете 7-дневен круиз, 3 екскурзии и 100 ваучера по 100 лв. от МЕТРО

Пазарувайте за минимум 69,00 лв с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, плати своята фактура безконтактно с Mastercard и след това регистрира данните от ПОС бона на сайта https://promo.metro.bg , като следва посочената там процедура, участва в играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валиден код, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и дата, и сума на трансакцията от POS.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка над 69,00 лв с ДДС на една фактура и регистрация на данните от POS бележката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази POS бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания.

В Промоционалната кампания се раздават общо 109 (сто и девет) броя награди. Всеки Участник има възможност да спечели една от следните награди:

1 голяма награда – 7-дневен круиз за двама в Средиземно море. (7 нощувки за двама: тръгване от Барселона- о-в Корсика- Генуа- Ла Специя-Рим-Кан-Палма де майорка-Барселона). (Теглене на: 03.01.2019 г.) (Участници са всички регистрирали се в периода 03.10 – 31.12.2018 г.). Цена: до 5 050 лв с ДДС
3 броя – 3 екскурзии с кулинарни изкушения за двама по избор:

o до Будапеща за двама, със самолет, 3 нощувки, с Урок по готвене – Пиле паприкаш или Дегустационен паспорт и пакет от обиколни турове в Будапеща. Цена: 1440 лв с ДДС

o До Барселона за двама, със самолет, 3 нощувки, с избор между две: Tapas пешеходен тур и Фламенко шоу или Кулинарна обиколка из Барселона. (теглене на: 01.11.2018 г.) (Участници са всички регистрирали се в периода 03.10 – 31.10.2018 г.). Цена: 1 808 лв. с ДДС

o До Флоренция за двама, със самолет, 3 нощувки, Готварски клас – продължителност около 5,3 ч, или Целодневен тур до Монталчино, Пиенца и Монтепулчиано с дегустация на вино. Цена: 1900 лв. с ДДС.

100 броя – Ваучери за пазаруване на стойност 100,00 лв с ДДС всеки.

(теглене на: 03.12.2019 г.) (Участници са всички регистрирали се в периода 01.11 – 30.11.2018 г.)

5 броя – Ваучер за: Полет с парапланер, паратрайк или мотоделтапланер (полет по избор) + включено видео заснемане. (теглене на: 03.01.2019 г. заедно с Голямата награда). Цена: 165 лв с ДДС

(Участници са всички регистрирали се в периода 01.12 – 31.12.2018 г.)

В периода на Промоционалната кампания ще има 3 тегления на награди. Всеки месец ще се теглят награди както следва:

– 1-во теглене ноември на 01.11.2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 03.10 – 31.10.2018 г.

– 2-ро теглене декември на 03.12. 2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 01.11 – 30.11.2018 г.

– 3-то теглене януари на 03.01.2019 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 01.12 – 31.12.2018 г.

За Голямата награда участват всички регистрирали се в периода от началото до края на промоционалната кампания 03.10 – 31.12.2018 г. (Печелившите POS бележки не участват в тегленето за Голямата награда.)

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите POS бележки не участват в тегленията за други награди. Всички валидно регистрирани POS бележки, които не бъдат изтеглени като Печеливши в едно месечно теглене, участват в следващите тегления.

Освен Печеливши, при всяко теглене ще бъдат изтеглени по 2 резервни участника за 7-дневен круиз за двама в Средиземно море, по 3 резервни участници за екскурзии с кулинарни изкушения, по 20 резервни участника за ваучерите за пазаруване на стойност 100,00 лв и по 3 резервни участника за Полета с парапланер, паратрайк или мотоделтапланер.

Всички Участници ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им на промо сайта на Организатора по повод регистрацията на данните от POS бележката, в срок до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявявани на сайта на Организатора https://promo.metro.bg след установяване на контакт с тях.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда Печелившият участник трябва да предостави печелившата POS бележка. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях за връзка при регистрация за участие кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Някои от наградите са с пазарна стойност над 30,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ