ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пасатор Bosch и 100 шприца

Спечелете пасатор Bosch и 100 шприца

Днес Ви питаме  кой е вашият уред-мечта от Bosch?

За да участвате, посетете www.bosch-home.bg, изберете домашния уред, който най-много бихте искали да имате и постнете линка към него като коментар. Един от вас ще бъдe избран на случаен принцип и ще спечели пасатор с марка Bosch. Победителите ще бъдат обявени в пост на 23.10.2018. 100 от участниците, избрани на случаен принцип, ще получат шприц за декориране.

След заявяване на желание за участие в Играта, участниците трябва да дадат своят
отговор, който е определен за участие в играта – линк към техния мечтан продукт от сайта на
Bosch Home България https://www.bosch-home.bg/ .

Всеки участник може да участва само с един коментар/отговор.

На 23.10.2018 г. ще бъде обявен края на играта, като победителите („Победители”),
които имат право да получат една от описаните в т. ІІ. от настоящите Общи условия награди,
след тяхното изрично съгласие и имат възможността да изискат изтриването на всички данни
след предоставянето им на избраната куриерска фирма, съгласно регламента по Закона за
защита на личните данни/General Data Protection Regulation („GDPR“).
Комисия, съставено от членове на организатор-възложителя, ще избере победителите на
случаен принцип посредством инструмента WooBox (https://woobox.com/).

Всеки от Победителите получава награда шприц, а един, отново избран на случаен
принцип, ще получи пасатор с марка Bosch. Общият брой на наградите е 101 (сто и един)
броя.

Един и същи Участник не може да получи повече от една награда, независимо от броя
на неговите участия (заявки за участие). Списък с Победителите ще се обяви на интернет
страницата на Играта www.facebook.com/BoschHomeBulgaria, само ако те предварително са
дали изричното си съгласие на лично съобщение. Победителите се уведомяват чрез лично
съобщение на интернет страницата www.facebook.com от служители на
Организаторизпълнител в срок от 2 работни дни от датата на избирането на Победителите.
Наградите се получават чрез куриер до точен адрес, подаден от участниците в рамките на 7
(седем) работни дни.

Ако някой от Победителите е възпрепятстван да получи наградата си или се откаже от нея, на
негово място се избира друг Участник. Ако някой от Победителите не отговоря на изпратените
му лични съобщения повече от 5 (пет) календарни дни от обявяването на Победителите,
както и ако не потърси наградите си в двуседмичен срок от уведомяването, то съответният
Победител губи правата си върху наградата. Победителите нямат право да получат парична.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ