ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете iPhone X, Bluetooth колонки и още награди от Durex

Спечелете iPhone X, Bluetooth колонки и още награди от Durex

Всички продукти на Durex следва да се счита, че участват в Промоцията.

В промоцията могат да бъдат спечелени:
– малки награди: 46 сетa от Emoji – 2 артикула (1 комплект съдържа: 1 опаковка презервативи Durex Strawberry 12бр., 1 опаковка Durex Tickle me 12бр.)
– седмични награди: 7 x 1 Bluetooth колонка JBL CLIP 2 BLACK
– голяма награда: 1 iPhone X

За да участвате за спечелването на една от ежедневните или седмични награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1. Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;
2. Да изпратите SMS на кратък номер 1030, регистрирайки номера на касовия бон/фактура за закупените Durex продукти на минимална стойност 20 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
1 Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 20 лв. с ДДС;
2 Да изпратите SMS на кратък номер 1030 с номера на касовия бон/фактура за закупените Durex продукти на минимална стойност 20 лв. с ДДС, като по този начин потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на промоцията.
* Цената на един SMS на номер 1030 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на А1, Vivacom и Telenor, срещу която Участниците получават тапет за телефон.

Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Durex, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум 20.00 лева, с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда от вид (една голяма награда, една седмична и една малка награда), независимо от броя на регистрираните касови бележки/фактури за продукти Durex.

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура, който не е спечелил награда, участва в томболата за теглене на голямата награда до края на Промоцията.

Печелившите на малките награди ще се теглят чрез специализиран софтуер всеки ден от периода на промоцията. Победителите ще бъдат известени със SMS за това, че печелят и как да получат наградaтa си.

Печелившите на седмичните награди ще се теглят всяка седмица от периода на промоцията на следните дати: 20.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 11.10.2018, 18.10.2018г, 25.10.2018г. Печелившите на седмичните награди ще се теглят на произволен принцип чрез специализиран софтуер. Победителите ще бъдат известени със SMS за това, че печелят и как да получат наградата си.

Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез томбола в периода 1-2 ноември 2018 г., в присъствието на нотариус. Победителят ще бъдат известен със SMS за това, че печели и как да получи наградата си.

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма, седмични и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 1-2 ноември 2018 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а Участник за голямата награда в присъствието на нотариус измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде уведомен по телефона и/или чрез SMS, с информация как да получи своята награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането и от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.

В периода 1-2 ноември 2018 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
· регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата
· техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Дневните и седмичните награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 10.11.2018. Малките и седмичните награди се предявяват от спечелилите участници до 05.11.2018 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 08.11.2018 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Голямата награда също ще бъде изпратена за сметка на Възложителя. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 08.11.2018г., на 09.11.2018 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервния победител трябва да предяви наградата си до 8 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.  

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ