ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 12 електронни четци PocketBook Basic 3

Спечелете 12 електронни четци PocketBook Basic 3

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ “Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!“

ОРГАНИЗАТОР „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ No 48, Офиси Сердика, ет. 6, ЕИК 130577464, представлявано от Янко Кръндаров – Изпълнителен Директор и Андреана Матева-Прокурист, Дружеството наричано по-долу за краткост “Организатор”. Промоционалната игра по никакъв начин не е спонсорирана, поддържана или свързана с Facebook.

РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И СРОК

Кампанията „Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!““

се провежда на територията на Република България през периода от 17.10.2018 г. до 13.11.2018 г. включително.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В кампанията „Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!“ може да участва всяко дееспособно физическо лице, което посети страницата на играта „Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!“ (http://www.pombargame.bg) и на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/2114417488568432/ през периода от 17.10.2018 г. до 13.11.2018 включително.

Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица и да не са служители на „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на семействата на посочените по-горе лица (деца, съпрузи, братя, сестри и родители).

Минималната възраст за участие в тази Кампания е 13 /тринадесет/ навършени години в деня на началото на Кампанията!

Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ

За да участва в томболата с награди в кампания „Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!“, всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията за участие, трябва да премине през следните стъпки:

Да посети страницата на играта „Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!““(http://www.pombargame.bg) и/или на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/2114417488568432/

Да приеме Facebook приложението, чрез което се съгласява с настоящия регламент и условия на играта, и по този начин се регистрира в играта с профила си във Фейсбук;

Участниците в играта ще трябва да успеят да уцелят правилната кофа за разделно събиране на боклук минимум 20 пъти. Играта е достъпна от страницата на играта (http://www.pombargame.bg) и/или на страницата във Facebook приложениетоhttps://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/2114417488568432/ . За да участват в томболата с награди, ще трябва да приемат приложението и да предоставят името и имейла, с които са регистрирани във Facebook.

РЕГЛАМЕНТ

Регламентът за участие/провеждане е на разположение безплатно, за всеки заинтересован и/или участник на страницата на играта „Забавлявай се с Pom Bar и се грижи за природата!“ (http://www.pombargame.bg) и на страницата във Facebook приложението https://www.facebook.com/PombarBulgaria/app/2114417488568432/

НАГРАДИ И РАЗДАВАНЕ

По време или след приключване на Кампанията до посочената по-долу крайна дата за получаване на наградите, ще бъдат раздадени следните награди:

12 бр. електронни четци PocketBook Basic 3

Валидност за получаване на награди до 30.11.2018 г.

Печелившите ще бъдат обявявани всяка седмица в периода на Играта по 3 победители седмично, в продължение на 4 седмици. Победителите ще бъдат обявявани всяка сряда, за периода на играта.

Печелившите ще бъдат определени на база изтегляне на печеливши имена на случаен принцип, чрез използване на софтуерна програма (www.randompicker.com). Право на участие в томболата имат всички участници, които отговарят на условията за участие, приели са приложението на играта, съгласили са се с условията на играта и са преминали успешно играта.

Организаторът ще уведоми лично печелившите на представения от тях e-mail или телефон. След уведомяване на печелившите, съгласно описаните условия, спечелилите награди участници имат право в срок до 15 (петнадесет) дни от уведомяването им да потвърдят желанието си да се възползват от наградата с обратен отговор на лично съобщение във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/PombarBulgaria/ или на имейл pombar@intersnack.bg, като предоставят информация за контакт с тях (трите имена, актуален телефон за обратна връзка и адрес за доставка на наградата).

При получаване на наградата, печелившият трябва да се идентифицира с документ за самоличност. Ако печелившият е на възраст под 18 г., той може да получи наградата си само в присъствието на негов родител / попечител.

Спечелената награда не може да се замени с еквивалент на парична сума.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ