ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 ранички, 1100 спортни гривни и 5500 сока от GRENO

Спечелете 200 ранички, 1100 спортни гривни и 5500 сока от GRENO
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1.ОРГАНИЗАТОРИ
(1) Промоционалната кампания Изтрий и спечели с GRENO 250 мл. (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Филикон-97“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115202749, със седалище и адрес на управление България, град Пловдив, бул. «Коматевско шосе» 35 (наричано по-долу „КЛИЕНТЪТ” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), представлявано от Борис Калибацев в качеството му на Изпълнителен директор, („Организатор“). Играта се провежда със съдействието на „Реформа адвъртайзинг“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130264170, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Джеймс Баучер“ №23, ет. 3, (по-нататък наричана “Агенцията”).
Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Филикон-97“ АД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторът и Агенцията си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (GRENO – Изтрий и спечели с GRENO 250 мл. ) на фейсбук страницата на сокове GRENO https://www.facebook.com/grenophilicon?notif_t=page_fan.
2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
(1) Промоционалната кампания “GRENO – Изтрий и спечели с GRENO 250 мл.” ще бъде проведена от 14.10.2018 г. до 14.12.2018 г.
(2) В случай, че Организаторът или Агенцията решат да се съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1
(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът и Агенцията не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
3. ПРАВО И МЯСТО НА УЧАСТИЕ
(1) В “Кампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.
(2) В “Кампанията” нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
(3) Кампанията се провежда във всички търговски обекти, предлагащи сок GRENO 250 мл. И обозначени с рекламен материал и се комуникира и чрез официалната Facebook страница на GRENO с URL адрес – https://www.facebook.com/grenophilicon?notif_t=page_fan. Участието в тази Кампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник. С участието си всеки участник декларира пълното приемане и разбиране на условията на този Официален правилник.
4. УЧАСТВАЩИ
(1) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3, и който закупи сок GRENO от 250 мл. в обект, обозначен с рекламен материал има право да участва.
(2) Всеки участник, закупил сок GRENO от 250 мл., от участващ в Кампанията обект, получава 1 бр. скреч карта, от страна на представител на търговския обект. За всяка следващата покупка, участникът има право да получава и допълнителна скреч карта.
5. МЕХАНИЗЪМ
(1) Всеки участник, който в посочения промоционален период, закупи бутилка сок GRENO от 250 мл. от обект, обозначен с рекламен материал получава право да изтегли 1 бр. скреч карта и може да спечели една от наградите, описани в т. II
Промо период:
Между 00:00 часа на 15.09.2018 г. и 23:59 часа на 31.10.2018 г.
II. НАГРАДИ
1. НАГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ
· 5500 броя бутилки сок GRENO от 250 мл. – обозначени в рекламните материали с примерно изображение и надпис „5565 сока GRENO от 250 мл.
· 1100 броя брандирани спортни гривни GRENO – обозначени в рекламните материали с примерно изображение и надпис „1120 фосворесциращи спортни гривни GRENO)
· 200 броя брандирани спортни ранички GRENO – обозначени в рекламните материали с примерно изображение и надпис „220 брандирани ранички GRENO)
2. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) Всеки закупил сок GRENO от 250 мл. в търговски обект, обозначен с рекламен материал в периода на кампанията и до изчерпване на количествата на наградите, получава една от специално подготвени за Кампанията 11 130 скреч карти.
– Всеки, който изтегли скреч карта, в чието скреч поле е описано „сок GRENO 250 мл.“ има правото да получи допълнителен 1 бр. сок GRENO 250 мл. на място в участващия обект;
– Всеки, който изтегли скреч карта в чието скреч поле е описано „спортна гривна“ има правото да получи 1 бр. брандирана спортна гривна GRENO, на място в участващия обект;
– Всеки, който изтегли скреч карта в чието скреч поле е описано „спортна раничка GRENO“ има правото да получи 1 бр. брандирани спортна раничка GRENO, на място в участващия обект;
– Всеки, който изтегли скреч карта в чието скреч поле е описано „опитай пак“ има правото да участва отново в Кампанията.
– След края на кампанията награди не се раздават. В случай, че след края на кампанията останат нераздадени награди, Организаторът запазва правото си да ги ползва в бъдещи Кампании.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ