ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2400 елегантни гривни Dove

Спечелете 2400 елегантни гривни Dove
1. Организатори:
(1) Промоционалната кампания “Открий твоята грижа през есента” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес – парк София, сграда 3, ет. 1 и от фирма „СТРАТА ПРОМО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Елемаг“ 19, бл.309, ап.8, ет.3, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно онлайн в периода на кампанията (от 18.10-31.10.2018г. включително или до изчерпване на наградите) на фейсбук страницата на Dove – https://www.facebook.com/dovebg/
2. Период на промоционалната кампания:
(1) Промоцията с наградите, описани в Раздел I е валидна от 18 Октомври 2018 г. до 31 Октомври 2018г. включително или до изчерпеване на количествата. В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (4).
(2) След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
(3) Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България, според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
I. Награди
– 2400 бр. гривни Dove;
II. Механизъм за участие за спечелването на , 2400 бр. гривни Dove:
За да вземе участие в спечелването на гривни Dove, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:
– Да посети един от 74-те обекта ДМ България ЕООД;
– Да закупи 2 продукта с марката Dove:
· Дезодоранти (всички видове);
· Душ пяни (всички видове);
· Душ гелове (всички видове);
· Скраб за тяло (всички видове);
– След като заплати закупените продукти, има право да получи своята скреч карта от продавач-консултанта на касата в обекта и да разбере дали печели награда или не.
Всеки участник може да участва неограничено, като всяко следващо участие е свързано със закупуване на нови два продукта с марката Dove, по изискванията, изброени по-горе в механизма за участие.
В промоцията участват всички видове дезодоранти, душ пяни, душ гелове и скраб за тяло с марката Dove в зависимост от наличността в търговските обекти.
III. Получаване на наградите:
1) Наградите ще бъдат налични във всички обекти на ДМ България ЕООД до изчерпване на количествата.
2) Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ