ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уред за готвене TEFAL, 24 комплекта за закуски и 160 малки награди от Kikkoman

Спечелете уред за готвене TEFAL, 24 комплекта за закуски и 160 малки награди от Kikkoman

Всеки потребител, желаещ  да участва в промоцията, следва да закупи поне 1 продукт с марка Kikkoman. За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на промоцията НОМЕР и ДАТА от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти, на интернет адрес www.kikkofood.bg.

За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

Преди да регистрира касовата бележка на www.kikkofood.bg участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, номер на мобилен телефон за връзка, електронна поща, дата и номер на касовата бележка. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от играта и съгласно записаното в ЧАСТ 8 и ЧАСТ 11.

Всеки участник може да регистрира колкото желае касови бележки. Един участник може да спечели само една дневна или една седмична награда и една голяма награда в края на периода.

Повторна регистрация на вече регистриран номер няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

След въвеждане номера и часа на касовата бележка, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

В рамките на посочения период на промоцията през онлайн сайта www.kikkofood.bg ще бъдат раздадени общо 185 награди:

1. 160 (сто и шестдесет) дневни награди: 50 готварски щипки, 10 ножа и 100 термометъра Kikkoman;

2. 24 (двадесет и четири) седмични награди: „Комплекти за приготвяне на вкусни ястия“, описани подробно в т. 6.2.1.2.1

3. 1 (една) голяма награда, описана в т. 6.2.

За целия период на промоцията е определена една голяма награда: универсаленн уред за готвене TEFAL OptiGril+ GC712D.

За целия период Организаторът е предвидил следното разпределение на наградите, описани в т.6.1. и 6.2.:

Дневни онлайн награди: по 10 броя всеки ден за първите четири дни на промоцията (от 18.1018 г. до 21.10.18 г., вкл.) и по 5 броя за всеки следващ до края на периода на промоцията (общо 160 дневни награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени номера на касови бележки за съответния ден.

Седмични онлайн награди: 6 седмични награди за всяка седмица, част от периода на промоцията (общо 24 седмични награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

Седмичните награди са подаръчни комплекти от по 1 торбичка Kikkoman, 1 книжка с рецепти, 1 готварска ръкавица Kikkoman и 2 продукта Kikkoman.

Голяма онлайн награда: 1 (една) голяма награда за периода на промоцията, раздавана след теглене на лотариен принцип на всички въведени номера на касови бележки за целия период на промоцията.

Голямата награда е описана в т. 6.2. от настоящите Правила.

Тегленето на наградите и обявяването на съответните победители ще се проведе по следния график:

Седмица 1, 18 – 24 октомври 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 25 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 26 октомври 2018 г.

Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

Седмица 2, 25-31 октомври 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 1 ноември 2018 г., а обявяването на победителите – на 2 ноември 2018 г.

Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

Седмица 3, 01 ноември – 07 ноември 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 08 ноември 2018 г., а обявяването на победителите – на 09 ноември 2018 г.

Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

Седмица 4, 08-14 ноември 2018 г.: тегленето на седмичните награди, вкл. и голямата награда, ще се проведе на 15 ноември 2018 г., а обявяването на победителите – на 16 ноември 2018 г.

Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.) и 1 голяма награда (описана в точка 6.2.).

Всеки ден в 00:01 ч. ще се теглят по 5 участника за първите 24 дни на промоцията и по 10 участника за последните 4 дни, които на лотариен принцип ще получават по една от предвидените за предишния ден дневни награди (описани в точка 6.2.1.1.), а обявяването на победителите ще става на следващия ден до 12:00 ч.

На 15 ноември 2018 г. ще бъде изтеглен участникът, който ще спечели голямата награда (описана в т. 6.2.).

Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

В случай, че за съответния ден има по-малко легитимни регистрации от предвидения брой награди, броят на дневните награди се разпределя пропорционално сред участниците в следващия ден и/или следващи дни (така, ако на 18 октомври, например, има 1 регистрация, която да отговаря на условията за участие в Играта, то участникът, направил, тази регистрация ще спечели 1 дневна награда, а останалите дневни награди, предвидени за 18 октомври, ще се раздадат на 19 октомври, за който ден дневните награди ще се увеличат с добавената бройка нераздадени награди за предишния ден).

Наградите ще се изпращат на съответните участници, спечелили дневни, седмични или голямата награди по куриер, в срок до 30 дни след обявяването на същите (участници, спечелили дневни или седмични награди) на уебсайта на играта – www.kikkofood.bg в секцията ПОБЕДИТЕЛИ.

Участниците са длъжни да пазят касовата си бележка с печелившия номер, на която изрично са упоменати поне 1 продукт с марка Kikkoman и да я представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовата бележка, той губи правото да получи наградата.

Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата, ще се счита за отказал се от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията.

Представител на куриерска фирма „Тип Топ” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник е длъжен да представи касовата бележка, на която изрично са упоменати поне 1 продукт с марка Kikkoman.

Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ