ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 куфара, 20 ваучера по 100 лева, 100 въглавнички и още награди от Кармела

Спечелете 50 куфара, 20 ваучера по 100 лева, 100 въглавнички и още награди от Кармела
1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в играта „Наблизо и далеч с FAMILY Stix!“ (наричана за краткост „Играта”) е от 23:59 часа на 22.10.2018 г. до 00:01 ч. на 14.12.2018 г.
След крайния срок на промоцията (00:01 часа на 14.12.2018 г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи продукти.
1.2. Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, качили снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на  1 кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cocoa или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.orange или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.lemon или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.yoghurt and blueberry или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cheesecake raspberry или кутия FAMILY Stix 310 г. Зимна колекция в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.
2. Организатор:
2.1. Организатор на Играта е „Кармела 2000“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62, наричано по-долу за краткост „Кармела 2000“ или „Организатора”.
3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
3.1 Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са: вафли FAMILY Stix 155 г.cocoa; вафли FAMILY Stix 155 г.orange; вафли FAMILY Stix 155 г.lemon; вафли FAMILY Stix 155 г.yoghurt and blueberry; вафли FAMILY Stix 155 г.cheesecake raspberry и FAMILY Stix 310 г. Зимна колекция.
 Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.
4. Участници:
4.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
4.1.1. качи снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cocoa или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.orange или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.lemon или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.yoghurt and blueberry или кутия вафли FAMILY Stix 155 г.cheesecake raspberry или кутия FAMILY Stix 310 г. Зимна колекция в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата.
4.1.2. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт);
4.2. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);
4.3. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 22.10.2018 г.
5. Механизъм на участие:
5.1. Участието в Промоцията е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална или непромоционална опаковка по т. 3.1.
5.2. За да участват в промоцията, участниците трябва да се регистрират на адрес www.karmela.eu, да направят снимка на касовата бележка с дата от Периода на промоцията, удостоверяваща покупката на промоционален продукт и да качат снимката на упоменатото за целта място в регистрационната форма в сайта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма възраст над 18 години, както и че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта;
В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.
5.3. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.
5.4. Общият брой награди (20 ваучера за пътуване х 100 лв., 50 броя брендвани куфара, 100 броя брендвани мемори-възглавнички за пътуване и 200 продуктови награди х 4 кутии FAMILY Stix  ) е разпределен в 5 тегления за периода на промоцията. Тегленията за награди ще се извършват в следните дни: 2 ноември, 12 ноември, 23 ноември, 3 декември и 14 декември 2018 год. Тегленията ще се проведат на томболен принцип в присъствието на Комисия от страна на Организатора в 3-членен състав. При всяко теглене ще бъдат изтегляни по 4 ваучера за пътуване, по 10 бр. брендвани куфара, по 20 броя брендвани мемори-възглавнички за пътуване и по 40 броя х 4 кутии FAMILY Stix.
5.5. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
* 20 ваучера за пътуване х 100 лв.;
* 50 броя брендвани куфара
* 100 броя брендвани мемори-възглавнички за пътуване и
* 200 продуктови награди х 4 кутии FAMILY Stix.
5.6. Всички регистрирани участници, които отговарят на условията за регистрация и покупка на промоционален продукт имат шансове за награди при всяко от петте обявени тегления. От базата данни, която подлежи на всяко следващо теглене, отпадат само спечелилите вече награда касови бележки. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.
5.7. Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до три дни след датата на всяко теглене на сайта на Кармела 2000  http://www.karmela.eu/,  в секция „Новини“, 2018;
5.8. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:
5.8.1. Не отговаря на настоящите Правила на Играта;
5.8.2. Не спазва Общите условия на Играта.
6. Получаване на наградите:
6.1. Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;
6.1.1. В отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,   точен адрес за доставка;
6.1.2. В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати данните в срок по т. 6.1.1. или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;
6.1.3. Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;
6.1.4. Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;
6.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
6.3. Наградата се издължава срещу подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на наградата, в който печелившият участник трябва да попълни личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ