ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 награди от MOSCHINO[tv]H&M

Спечелете 20 награди от MOSCHINO[tv]H&M

Имаме специална изненада за всички любители на мобилните аксесоари и изключителното творчество на Джеръми Скот. Тези два елемента се събират в един ексклузивен артикул, който може да е ваш още преди официалното лансиране на колекцията.

Отговорете на един кратък въпрос, регистрирайте се и може да сте сред 20-те късметлии, които ще спечелят калъф за телефон с уникален дизайн!

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
Организатор на играта “ HMOSCHINO “ („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални Правила. С участието си участниците декларират, че са навършили 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в тази Игра.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда онлайн на уеб сайт https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10:00 часа на 26.10.2018г. до 23:59 часа на 02.11.2018 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
За да участват, потребителите трябва да отговорят на един въпрос и да се регистрират на уеб страницата на Играта: https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino. За регистрация в Играта не е необходимо да се извърши покупка.

За да се регистрират, участниците трябва да въведат име, фамилия, валиден имейл адрес и телефон за контакт, както и да потвърдят, че приемат настоящите Официални условия. С един имейл адрес може да се участва веднъж.

След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени 20 участника в присъствието на нотариус, които ще получат награда. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта и на официалната H&M Фейсбук страница на 5 ноември след 17:00 часа. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години нямат право да участват в Играта. В случай че определеният победител не е навършил 18 години, Организаторът има право да поиска данните и писменото съгласие на родител/настойник, да изиска документ за самоличност или да избере друг печеливш, отговарящ на условията.

За валидна се счита всяка регистрация на https://social.hm.com/bg_BG/hmoschino, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще  бъдат избрани 20 (двадесет) победители измежду всички регистрирали се. Те ще получат като награда калъф за мобилен телефон от колекцията MOSCHINO [TV] H&M. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят може да получи своята награда лично в централния офис на H&M в София или по куриер, на предварително предоставен от него адрес за доставка. Печелившият участник ще трябва да установи самоличността си при лично получаване на наградата. H&M не носи отговорност при повреди, забавяне или липси в случай на изпращане на наградите по куриер.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от една седмица от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 2 (две) седмици, след като победителят уточни информацията за получаването й.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
Наградите в Играта „HMOSCHINO“ са следните:

Двадесет калъфчета за мобилен телефон iPhone 6/6s с плюшена играчка мече от специалната колаборация MOSCHINO [TV] H&M 

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ