ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Honor 8X и 2 фитнес гривни

Спечелете смартфон Honor 8X и 2 фитнес гривни
1. Период:
От 23.10.2018 г. до 31.10.2018 г. включително
2. Организатори:
„Българска телекомуникационна компания” EАД (БТК, VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
и
„МЗ“ EООД, , със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, бул. „България“ №60 В и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831244754.
3. Правила за участие:
Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и „М3“ ЕООД.
4. Механизъм на играта:
· Играта се провежда на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/
· Участниците в играта следва да разгледат споделеното от организаторите изображение, направено със смартфон Honor 8X, публикувано на страницата на VIVACOM, и да разпознаят мястото от снимката.
· Участниците трябва да публикуват под формата на коментар под поста на играта верен отговор на загадката – а именно мястото на публикуваното изображение, за да се включат в разпределението на наградите. Всички останали регистрации ще се зачитат, но нямат да бъдат взимани под внимание при теглене на печелившите.
· Всеки участник има право на един брой участие.
5. Награди:
· 1 бр. Телефон Honor 8X · 2 бр. Фитнес гривни
Тъй като пазарната стойност на наградата надвишава 30.00 лева – съгласно чл. 8 ЗДДФЛ тя подлежи на облагане и следва да се декларира от спечелилия.
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
· Печелившите участници се определят на томболен принцип от администраторите на фен страницата на VIVACOM във Facebook. Техните имена ще бъдат събрани от администраторите на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/
· Победителите ще бъдат обявени на страницата на VIVACOM във Facebook в периода 01-02.11.2018 г.
· Организаторите се задължават в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившия участник да се свърже с победителите на посочените от тях профили във Facebook чрез лично съобщение. За да получат наградата си, победителите следва в рамките на 2 дни да върнат отговор като предоставят в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена; телефон за връзка и да дадат съгласието си за обработване на тези лични данни, след което в рамките на 3 работни дни печелившите ще получат обаждане от Организаторите, за да бъде уговорено получаването на наградата. Ако Организаторите не успеят да се свържат с победителите или не получат обратна връзка от тях 2 дни след уведомяването им от Организаторите, то победителите губят правото да получат своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.
· Организаторите не носят отговорност, в случай че потребителите са предоставили невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
· Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочен от Организатора адрес (бул. България 60, София 1680) в предварително уговорен ден и час между Организатора и печелившия. В случай че победител не се появи в уречения ден и час да вземе своята награда поради причини, които не зависят от Организаторите, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ