ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете съдове за готвене Coca Cola

Спечелете съдове за готвене Coca Cola

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Изброй съставките”, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо П. Казанджията” №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0800 12345 (безплатна линия).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg.
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Базата данни ще са поддържани и управлявани от Диджитал Ай Ди АД (Digital ID), ул. Николай Хайтов 3А, офис 1.5, България (наричана по-нататък „Агенцията”).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България” ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
4.2. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, провеждани в приложението SimplyTastly ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена, като участникът не може да има претенции за получаване на такава награда.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 29.10.2018 г. и продължава до 01.11.2018 г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта са:
6.1.1. Брандирана тава за печене – 1 бр.
6.1.2. Брандирана тенджера – 1 бр.
6.1.3. Брандирана касерола – 1 бр.
Всички награди по точка 7.1. са на стойност до 30 лв.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. За да участва, потребителят трябва да отиде на Facebook страницата „1001 рецепти” (https://www.facebook.com/1001recepti/) и да изброи в коментар 6-те съставки за приготвяне на вкусен ябълков пай в приложението SimplyTastly https://tastly.cooking/download.

7.2. Рецептите са достъпни за потребители след сваляне на приложението Simply Tastly (https://tastly.cooking/download). Приложението може да бъде свалено безплатно от Appstore, Google Play и Microsoft Store.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ