ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 Orbit куфара и 90 000 опаковки с дъвки

Спечелете 300 Orbit куфара и 90 000 опаковки с дъвки

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки дъвки Orbit.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

Да закупи дъвки Orbit за над 2 лв. на една касова бележка.

Да вземе скреч карта от каса /информация в съответния обект:

Ако открие символ „печелиш“, получава дъвки Orbit White Freshmint на място в търговския обект.
Ако открие код:

Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/timetoshine/

Да регистрира кода от скреч картата, която съдържа информация за промоцията, за да участва за голяма награда – един от 300 Orbit куфара.

Участниците могат да регистрират кодовете от 00:00 часа на 01.11.2018 г. до 23:59:59 часа на 17.12.2018 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 профил, да регистрират неограничен брой кодове от промоционални скреч карти.

Всеки регистриран до 23:59:59ч код участва в предстоящото на 18.12.2018 г. теглене, освен в случаите, когато участникът вече е спечелил награда.

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 90 000 опаковки дъвки Orbit White Freshmint

Общо 300 Orbit куфара на стойност 150 лв.

90 000 опаковки дъвки Orbit White Freshmint ще се раздадат на случаен принцип посредством 90 000 печеливши скреч карти.

300 броя Orbit куфара на стойност 150 лв., ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (един) промоционален код от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Тегленето на награди ще се извърши на 18.12.2018 г.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://orbitgum.bg/timetoshine/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

Участниците, спечелили Орбит куфар, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/timetoshine/до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/timetoshine/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 5 работни дни:

Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата, месец  и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка, както и необходимите данни за издаване на служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“, вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Опаковка дъвки Orbit White Freshmint

Участникът  може да получи наградата си срещу скреч картата си в магазина, в който е направил покупката.

Орбит куфар

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 работни дни, след подаването на данните им за доставка, чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място. Освен наградата спечелилият ще получи и служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Наградата ще се предостави след като участникът представи за справка оригиналната касовата бележка, с чиято снимка  е участвал и документ за самоличност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ