ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от BRITANICA

Спечелете чудесни награди от BRITANICA

1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. С участието на участниците в Конкурса, родителите и/или попечителите на участника декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.

2. В Конкурса могат да участват всички деца в 3-та и 4-та група в детската градина и 1-ви и 2-ри клас на началното училище, с изключение на роднини на членове на журито на Конкурса.

3. Всички деца, които желаят да участват в Конкурса, подготвят и изпращат по 1 (една) рисунка. Тя трябва да е в оригинал, а не нейно принтирано копие. Копие на рисунката не може да участва в Конкурса.

4. Организаторите приемат рисунки за участие в Конкурса, по посочения в т. 5 начин, в периода от 10 септември 2018 г. до 9 ноември 2018 г. Рисунки, получени след 9 ноември 2018 г. не участват в Конкурса.

5. Рисунките се изпращат по един от следните начини:
5.1. По пощата на адрес: BRITANICA, София 1000, ул. „Шести септември“ №7, ет. 1.
5.2. На място, в някой от филиалите на BRITANICA в София или страната:
5.2.1. „Бели брези“, ул. „Хайдушка гора“ №48Б, 02 4666 500;
5.2.2. „България“, бул. „България“ №53, ет.3, 02 4666 570;
5.2.3. „Орлов Мост“, ул. „Тулово“ №7, 02 4666 520;
5.2.4. „Лозенец“, ул. „Голо Бърдо“ №22, 02 4666 525;
5.2.5. „Плиска“, кв. „Изток“, бл.5 , 02 4666 530;
5.2.6. „Гео Милев“, ул. „Едисон“ №47, 02 4666 535;
5.2.7. „Мадрид“, ул. „Константин Фотинов“ №2, 02 4666 545;
5.2.8. „Прага“, бул. „Прага“ №18, 02 4666 510;
5.2.9. „Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ №57, ет. 2, 02 4666 560;
5.2.10. „Младост 1″, ул. „Йерусалим“, бл.12, 02 4666 550;
5.2.11. „Младост 2″, бул. „Андрей Ляпчев“ №74, 02 4666 565;
5.2.12. „Ситняково“, ул. Борис Христов 2A, ет. 2, 02 4666 575;
5.2.13. гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №2, 032 599 520;
5.2.14. гр. Бургас ул. „Патриарх Евтимий“ №26, 056 999 810;
5.2.15. гр. Варна „Севастопол“, бул. „Княз Борис I“, №53, 052 999 600;
5.2.16. гр. Варна „Чайка“, жк „Чайка“, бл. 68, партер, 052 999 605.

6. Всички рисунки, представени за участие в Конкурса, трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:
6.1. Листът, на който са нарисувани рисунките, да е с размери формат А4 (29,7 / 21 см.) или лист от стандартен блок за рисуване (23 / 32 см.)
6.2. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване, които са използвани.
6.3. Да изобразяват любима приказка на художника и неговото участие в историята.
6.4. На гърба на всяка рисунка (в долния ляв ъгъл – изписани с печатни букви или на залепен лист с формат А6 с напчеатан текст), да бъдат нанесени следните данни: името на приказката, която е изобразена; трите имена на детето; възраст (ден, месец, година на раждане); пол и пълен адрес (град/село, квартал, улица №, блок/къща, етаж, апартамент), телефон; e-mail и три имена на родител/настойник; пълното име на детската градина/училище, която/което посещава детето; коя група/клас е. Рисунки с непълни данни няма да бъдат допускани за участие в конкурса. Всяка рисунка трябва да е придружена от попълнена и подписана Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

7. BRITANICA е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. За целите на Конкурса BRITANICA може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в Конкурса и техните родители/настойници. При участие в Конкурса, родителите/настойниците предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8. С участието си в Конкурса всеки участник, съответно родител/настойник потвърждава, декларира и гарантира, че:
8.1. Представените рисунки са създадени единствено от автора – участник в Конкурса;
8.2. Рисунките не съдържат неприлично, провокативно или друго, предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

9. Рисунките, получени във връзка с Конкурса, остават собственост на Организаторите и не подлежат на връщане обратно на участниците в Конкурса. Организаторите не са длъжни да съхраняват рисунките след 31 януари 2019 г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

10. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка рисунка се оценява по отделно от Комисия от експерти на „Образователен център Британика“ ООД, фондация „Детски книги“, Thinkle Stars и радио FM+ – Жури. Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителите в Конкурса ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от тях електронни адреси или чрез телефонно обаждане на посочените от тях телефони. Имената на победителите ще бъдат публикувани в интернет на адрес: geroi.britanica-edu.org и на Facebook страницата на BRITANICA.

11. Организаторите определят победителите в Конкурса след края на периода на приемане на рисунките (виж т.4), през месец декември 2018 г.

12. Определят се по трима победители (първо, второ и трето място) във две възрастови категории (деца 3-та и 4-та група в детската градина; деца 1-ви и 2-ри клас на началното училище).

13. 20-те най-високо оценени рисунки от всяка възрастова категория (деца 3-та и 4-та група в детската градина; деца 1-ви и 2-ри клас на началното училище) участват във виртуална изложба.

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

14. Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група – деца в 3-та и 4-та група на детската градина, получават:
14.1. Участникът, класирал се на първо място, получава: „Приключенията на Пухчетата“, осигурена от „Авенди“ ООД; книга с илюстрации, осигурена от Фондация „Детски книги“, годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.
14.2. Участникът, класирал се на второ място, получава: „Мисловна Галактика“, осигурена от „Авенди“ ООД; книга с илюстрации, осигурена от Фондация „Детски книги“, летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.
14.3. Участникът, класирал се на трето място, получава: „Забавно пазаруване“, осигурена от „Авенди“ ООД; книга с илюстрации, осигурена от Фондация „Детски книги“, книга на английски език, осигурена от BRITANICA.

15. Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група – деца в 1-ви и 2-ри клас на началното училище, получават:
15.1. Участникът, класирал се на първо място, получава: състезателна семейна игра “Светът на животните“, осигурена от „Авенди“ ООД; книга с илюстрации, осигурена от Фондация „Детски книги“; годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.
15.2. Участникът, класирал се на второ място, получава: състезателна семейна игра “Мисловна Галактика“, осигуренa от „Авенди“ ООД; книга с илюстрации, осигурена от Фондация „Детски книги“; летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA.
15.3. Участникът, класирал се на трето място, получава: състезателна семейна игра “Игра на думи“, осигуренa от „Авенди“ ООД; книга с илюстрации, осигурена от Фондация „Детски книги“; книга на английски език, осигурена от BRITANICA.

16. Най-високо оценените 20 участници в Конкурса от всяка възрастова група, общо 40 участника, получават предметна награда от „Авенди“ ООД и допълнителна предметна награда, осигурена от BRITANICA.

17. Годишният и летен курс по английски език, осигурени от BRITANICA, се провеждат във филиалите на BRITANICA в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив (britanica-edu.org). Курсовете не могат да бъдат преотстъпвани и нямат паричен еквивалент. Курсовете се усвояват в учебна 2019/2020 година. Наградите не включват учебни помагала за курсовете.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

18. Участниците приемат, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България в Арбитражен съд при БТПП, като компетентната юрисдикция за каквито и да било спорове.
Участниците приемат също:
(а) да бъдат обвързани от настоящите Официални правила;
(б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса;
(в) че Организаторите могат да използват всяка рисунка, учатваща в Конкурса, в публикации или реклама, отнасяща се до конкурса, но не само, или бъдещо популяризиране на същия, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение;
(г) че в случай, че участникът спечели, Организаторите могат да използват наградените рисунки, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса, но не само, или бъдещо популяризиране на същия, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение. В случай, че избраният победител няма да получи или в случай, че откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.

ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА, ПРОМЯНА И ДОПЪЛВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

19. В случай, че Конкурсът не се проведе поради причини, извън контрола на Организаторите, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторите си запазват правото да анулират, прекратят, променят или временно да преустановят провеждането на Конкурса.

20. Организаторите си запазват правото да променят и допълват официалните правила за участие в Конкурса, като промените се отразяват в официалния сайт на Конкурса на интернет адрес: geroi.britanica-edu.org

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ