ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 180 ваучера на стойност от 50 до 200 лева от Bilka

Спечелете 180 ваучера на стойност от 50 до 200 лева от Bilka

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА: от 10 ноември до 20 декември 2018 г. включително

В периода на промоцията, имате възможност да спечелите награди от 50, 100 и 200 лв. с банков превод или пощенски паричен превод, за да направите най-добрия избор за себе си!

Как: Като закупите поне един от продуктите с жълт промостикер – Подмладяващ Anti-age крем за лице Rosa Damascena; Anti-age гел около очи Rosa Damascena; Гел за измиване на лице Rosa Damascena.

Изтрийте полето и намерете своя уникален код.

Регистрирайте уникалния код в регистрационната форма на тази страницаВеднъж седмично в периода на промоцията ще бъдат изтегляни и обявявани 18 печеливши участници, както следва: 10 награди х 50 лв., 5 х 100 лв. и 3 х 200 лв.

Ако сте сред тях, ще получите е-mail, информиращ за спечелването на награда и даващ инструкции за получаването й.

Общият брой на наградите ще бъде 108.

Забележки:

Всеки продукт има генериран уникален код, т.е. можете да участвате толкова пъти, колкото продукта с жълт стикер сте купили.

Регистрация на уникален код преди официалния старт на промоцията ще бъде възможна, но тегленето на награди ще стартира след официалния старт на промоцията, който е 10 ноември 2018.

Регистрация на уникален код след края на периода на промоцията няма да бъде възможна.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “СПЕЧЕЛИ С BILKA!”

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията “Спечели с Bilka Rosa Damascena” /Промоцията/ се организира и провежда от „Билка Лайфстайл” EООД, ЕИК 040451420, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 040451420, тел: 02/ 971 3887, 02/ 971 3889, официален производител на продуктите с търговска марка Bilka  Rosa Damascena /Организатор/.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на сайта www.bilkapromo.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.bilkapromo.bg.

II. Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Продължителност на промоцията

4. Промоцията започва в 00:00:00 на 10 ноември 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 на 20 декември 2018 г. включително (Период на Промоцията). За избягване на всяко съмнение, независимо, че преди 10 ноември 2018 г. и след 20 декември 2018 г. промоционални опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти, Организаторът няма задължение и няма да носи отговорност за предоставяне на награди за продукти, закупени след края на промоцията.

IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

5. Участващите търговски марки и опаковки са Подмладяващ Anti-age крем за лице Rosa Damascena; Anti-age гел около очи Rosa Damascena; Гел за измиване на лице Rosa Damascena с промоционален стикер върху опаковката (“Промоционални опаковки”). Върху промоционалните стикери ще бъде изобразено рекламното послание на промоцията „Спечели с Bilka! ”.

 V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

6. За да участвате за спечелването на награда, трябва да направите следното:

6.1. Открийте Уникалния код под  полето за изтриване на промоционалния стикер, на която и да е от Промоционалните опаковки.

6.2. Регистрирайте кода на www.bilkapromo.bg.

7. С всяка регистрация на  www.bilkapromo.bg, участникът получава шанс да спечели на случаен принцип 50, 100 или 200 лв., които ще бъдат изплатени по банков път или чрез пощенски паричен превод.

8. Всеки участник може да спечели повече от една награда, ако участва с повече от един код. Всеки печеливш код отпада от понататъшно участие в промоцията.

9. Всеки уникален код може да бъде използван само веднъж. Повторно  регистриране на един и същ Уникален код няма да бъде възможно.

9.1 След регистрация на код на www.bilkapromo.bg участникът ще види съобщение на екрана със следния текст «Честито, Вие се регистрирахте успешно в промоцията на Bilka! Повече информация можете да намерите на www.bilkapromo.bg

9.2 Възможността за регистрация на код след периода на промоцията ще бъде деактивирана.

9.3. При регистриране на грешен код участникът ще види съобщение на екрана със следния текст: „Грешен код! Моля, внимателно опитайте отново!”

9.4 При опит за повторна регистрация на код, участникът ще види съобщение на екрана със следния текст: „Кодът вече е регистриран  в промоцията на Bilka Rosa Damascena. Моля проверете кода!”

9.5 При спечелване на награда в томболата, участникът ще получи е-майл от info@bilkapromo.bg с един от следните текстове в зависимост от печалбата:

–  „Честито! Печелите 50 лв. с банков превод или чрез пощенски паричен превод от промоцията на Bilka Rosa Damascena! Mоля, отговорете на този е-майл с “reply” като изпратите трите си имена, телефон за връзка, ЕГН, адрес по регистрация на ЛК, лична банкова сметка (IBAN) или точен адрес, на който бихте желали да бъде изплатена печалбата чрез пощенски паричен превод. Личните данни са конфиденциални и по Закона за защита на личните данни не се преотстъпват на трети лица. Предоставянето им е  необходимо във връзка с издаването на Служебна бележка за получаване на парична награда, която удостоверява размера на наградата и това, че не дължите допълнителни данъци и такси. Получаването на паричната награда следва да бъде декларирано с данъчна декларация в Данъчната служба във Вашия град. Телефон за връзка: 029 17 617 от 10:00 до16:00 ч..“

или

–  „Честито! Печелите 100 лв. с банков превод или чрез пощенски паричен превод от промоцията на Bilka Rosa Damascena! Mоля, отговорете на този е-майл с “reply” като изпратите трите си имена, телефон за връзка, ЕГН, адрес по регистрация на ЛК, лична банкова сметка (IBAN) или точен адрес, на който бихте желали да бъде изплатена печалбата чрез пощенски паричен превод. Личните данни са конфиденциални и по Закона за защита на личните данни не се преотстъпват на трети лица. Предоставянето им е  необходимо във връзка с издаването на Служебна бележка за получаване на парична награда, която удостоверява размера на наградата и това, че не дължите допълнителни данъци и такси. Получаването на паричната награда следва да бъде декларирано с данъчна декларация в Данъчната служба във Вашия град. Телефон за връзка: 029 17 617 от 10:00 до16:00 ч..”

или

–  „Честито! Печелите 200 лв. с банков превод или чрез пощенски паричен превод от промоцията на Bilka Rosa Damascena! Mоля, отговорете на този е-майл с “reply” като изпратите трите си имена, телефон за връзка, ЕГН, адрес по регистрация на ЛК, лична банкова сметка (IBAN) или точен адрес, на който бихте желали да бъде изплатена печалбата чрез пощенски паричен превод. Личните данни са конфиденциални и по Закона за защита на личните данни не се преотстъпват на трети лица. Предоставянето им е  необходимо във връзка с издаването на Служебна бележка за получаване на парична награда, която удостоверява размера на наградата и това, че не дължите допълнителни данъци и такси. Получаването на паричната награда следва да бъде декларирано с данъчна декларация в Данъчната служба във Вашия град. Телефон за връзка: 029 17 617 от 10:00 до16:00 ч..”

10. Регистрация за участие в промоцията няма да бъде възможна в следните случаи:

10.1. Ако интернет регистрацията съдържа повече от един Уникален код;

10.2. Ако интернет регистрацията не съдържа Уникалния код;

10.3. Ако интернет регистрацията съдържа Уникален код, който вече е бил регистриран;

10.4. Ако интернет регистрацията съдържа грешен код (списък на всички Уникални кодове се съхранява в Организатора);

11. Всеки регистриран код участва в томболата за теглене на печеливши до края на промоцията, освен в случаите, когато е спечелил.

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

12. В Промоцията могат да бъдат спечелени 108 награди, както следва 60 бр. х 50 лв., 30 бр. х 100 лв. и 18 бр. х 200 лв..

13. Всеки участник може да участва с повече от един регистриран код.

14. Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат наградите си по един от следните начини:

14.1 Като предоставят лична банкова сметка (IBAN и BIC), име на титуляр на сметката.

14.2 Като предоставят точен адрес на местоживеене, три имена по лична карта за изплащане чрез пощенски паричен превод.

15. Печелившите участници ще бъдат уведомени, че са спечелили награда с email.

16. Награди се предявяват от спечелилите участници в срок до 15.02.2019 г. и Организаторът няма задължение за предоставяне на награди, предявени след тази дата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ