ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Фотоконкурс – „Водата, извор на нашия живот“

Фотоконкурс – „Водата, извор на нашия живот“

1. За участниците:

– В конкурсът могат да участват всички желащи без ограничение във възраст и национална принадлежност.

2. Условия за участие:

– За да публикувате снимки в галериите, трябва по време на качването им, да въведете вашите две имена, e-mail и телефон за връзка. Информацията служи само за да удостовери вашето участие и няма да бъде показвана публично.

– Всеки участник може да изпрати максимум 5 снимки за участие в конкурса.

– Снимките трябва да бъдат размер минимум 3000 пиксела по дългата страна и във файлов формат jpeg.

– В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Участниците са длъжни, при съмнения относно авторството, при поискване да представят на организаторите оригиналните нередактирани кадри.

– Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство, представляват кадри тип „семеен албум“ или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

– Участниците трябва да останат анонимни по време на етапа качване-гласуване. Фотографиите, участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

– За изложбата ще участват 30-те най – добри снимки от конкурса, избрани от журито.

– Наградите ще бъдат разделени в две категории – Жури и Публика. Наградените от журито ще бъдат трите най – добри фотографии, съответно с Първа награда (за снимката събрала най – много гласове от членовете на журито), Втора награда и Трета награда. Наградите на публиката ще е една на брой.

– Правата върху снимките, участващи в конкурса остават изцяло на автора. Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса. Авторите на селектираните за участие в изложбата фотографии и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селектираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения. Отпечатаните копия за финалната изложба на конкурса остават собственост на организаторите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ