ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 пътешествия за двама до Рим, Париж, Лондон, Берлин и Мадрид

Спечелете 5 пътешествия за двама до Рим, Париж, Лондон, Берлин и Мадрид

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционалната кампания „My Priceless City“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в гр. Нови Искър, кв. „Курило“, ул. „Търговска” №15.(„Организатор”).

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила („Общи условия“).

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.mastercard.bg/priceless за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта www.mastercard.bg/priceless.

2.4. С участието си в Промоционалната кампания участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: desislava_arnaudova@mccann.bg

2.5. Промоционалната игра и настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените в тези Общи условия правила се прилага българското законодателство.

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 02.11.2018 г. до 23:59 ч. на 16.12.2018 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила. Промоционалната кампания се провежда в социалната платформа Facebook.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® – кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на Промоционалната кампания, а именно 02.11.2018 г.

4.3. В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

4.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на публикация на коментар в социалната платформа Facebook при условията на настоящите Правила.

4.5. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

4.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. В периода на провеждане на Кампанията Организаторът осигурява 5 (пет) на брой посланици на 5 от безецнните градове на платформата Priceless cities, намираща се на Priceless.com: Яна Маринова посланик на Рим; Марио Бакалов посланик на Берлин; Димитър Павлов посланик на Париж; Диана Алексиева, посланик на Мадрид; Георги Товев, посланик на Лонон

Всеки посланик на седмична база ще публикува в собствената си Facebook страница публикация, приканваща потребителите да участват за представлявания от него град. Всеки потребител може да участва в кампанията като избере услуга/приключение от Priceless.com за съответния град, подкрепян от посланника и публикува линк към избраното от него преживяване в коментар на някоя от публикациите на посланика.

Всеки участник, публикувал в коментар на публикация на посланик линк към услуга/приключение от Priceless.com в съответния град, може да участва в лотария за получаване на една от предоставяните награди по т. 6. Дали участието е печелившо, се определя на лотариен принцип, чрез използването на специализиран софтуер в присъствието на нотариус след края на промоцията. В Кампанията ще бъдат изтеглени общо 5 печеливши участника и 10 резервни участника.

5.2. За едно участие в лотарията се приема един публикуван линк в отговор на публикация на посланик. Едно лице може да публикува и участва чрез публикуване на линк с услуга/приключение за всеки от 5-те /петте/ града. Едно лице може да участва повече от веднъж за всеки отделен град чрез публикуване на линк с различни преживявания от съответния град. Повече от един отговори от едно лице, съдържащи един и същ линк, се броят за едно участие.

НАПРИМЕР:

– Един участник може да публикува коментар с линк към приключение от Рим в публикация на посланика от Рим, и с приключение от Лондон в публикация на посланика от Лондон – това са 2 участия – по едно за съответния град;

– Публикуване на приключение от Рим в публикация на посланика за град Лондон е невалидно участие;

– Публикуване на 3 линка с различни приключения от Рим в публикация/и на посланика от Рим – това са 3 участия за този град;

– Публикуване на 3 линка с еднакви приключения от Рим в публикация/и на посланика от Рим и 6 линка за приключения от Лондон в публикация на посланик от Лондон – това са 9 участия – 3 за Рим и 6 за Лондон. Така възможността за един участник да спечели пътуване до Лондон на лотариен принцип е два пъти по-голям, отколкото да спечели пътуване в Рим. Колкото повече коректни участия за даден град има участникът, публикувайки коментари с линкове към различни преживявания от Priceless.com, толкова по-голяма е статистическата вероятност да бъде изтеглен като печеливш на случаен принцип.

5.3. Получаването на наградата не е обвързано с регистрация и осъществяване на покупка от Priceless.com.

5.4. Информация за Промоционалната кампания и печелившите ще бъде предоставяна от Организатора. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на www.mastercard.bg/priceless след края на Кампанията.

5.5. Посланикът, събрал най-голям общ брой коментари към всички публикации за града, който подкрепя, ще бъде определен от Организатора за Посланик-победител, който ще придружи спечелилия участник в пътуването до съответния град като вземе участие в преживяването от Priceless.com, част от наградата за съответния град.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Промоционалната кампания са както следва:

– 5 пътешествия за двама в периода януари-март, 2019 г., с включени: Двупосочен самолетен билет София – спечелената дестинация – София; 3 нощувки в двойна стая на база BB в хотел категория *** (три звезди), трансфери летище-хотел-летище, медицинска застраховка;  преживяване от платформата Priceless.com на стойност до 100 евро на човек – 100 евро за победителя и 100 евро за неговия придружител. Преживяването се определя от Организатора с оглед на наличните в периода на пътуването оферти за съответния град, за който е участвал победителят.

6.2. Всеки участник може да спечели единствено наградата по т. 6.1, свързана с конкретния град, за който е участвал чрез коментар на публикация на посланик. Наградата не може да се размени за паричната ѝ равностойност. В случай че в зададения в т. 6.1 период няма налични преживявания за посочената стойност, получаването на наградата се отлага до възникване на възможността за предоставяне на преживяване с посочените финансови параметри.

6.3. Организаторът ще организира среща и съвместно преживяване на приключението от платформата Priceless.com между Посланикът-победител и победителя от града, излъчил Посланик-победител и печеливш участник по време на престоя в съответния град

6.4. Всеки победител има право да потвърди възползването си от наградата си до 5 работни дни, считано от обявяването на резултатите от Кампанията, и при потвърждение следва да предостави на Организатора всички необходими свои лични данни и данни( три имена по ЛК, номер на ЛК, ЕГН, дата на Издаване на ЛК)на своя придружител за получаването на билетите и организирането на пътуването. В случай че контакт с победителя не може да бъде осъществен, или победителят не се свърже в посочения срок с Организатора, Организаторът има правото да избере друг победител.

6.5. При получаване на наградата победителят се съгласява и задължава да осигури съгласието на своя придружител, че ще бъде фотографиран и/или видеозаснет по време на пътуването, или че двете лица ще предоставят кадри от пътуването, като предоставените видеа/изображения ще могат да бъдат използвани от Организатора, Агенцията и/или Mastercard за целите на отразяването на пътешествието и информирането на потребителите.

6.6. Организаторът не носи отговорност в случай на несъобразяване с реда за ползване на наградите.

6.7. Печелившите потребители не получават приключенията от линковете, които са поставили в отговор на публикацията на избрания от тях посланик/град. Организаторът предоставя, при условията, че за съответния град в посочения в т. 6.1 период има налични приключения на стойност до 100 евро на човек, приключение на печелившия участник и неговия придружител.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ