ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 9 златни колиета и 621 Gift карти на стойност до 100 лева

Спечелете 9 златни колиета и 621 Gift карти на стойност до 100 лева

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЛАТНАТА
ПРОМОЦИЯ НА BELLA“
1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията
„СПЕЧЕЛЕТЕ ОТ ЗЛАТНАТА ПРОМОЦИЯ НА BELLA“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на
Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.
1.2. Организатор на Кампанията е „Белла България” АД, ЕИК 115141090, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 101 (наричан по-долу за краткост Организатор).
1.3. Изпълнител на Кампанията е „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД, ЕИК: 131350957, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1202, бул. „Сливница“ No 245, ет. 2 (наричан по-долу
за краткост Изпълнител)
1.4. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на
Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в
Кампанията.
1.5. С участието си в Кампанията, Участниците декларират, че са запознати с изложените по-долу
Общи условия, приемат ги без забележка и се задължават да ги спазват.
1.6. Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията и са достъпни в
промо-уеб-страница на Кампанията www.bellapromo.info и ще бъдат достъпни за целия период
на продължителност на Кампанията.
1.7. Промените в Общите условия се извършват съгласно чл.147 Б от Закона за защита на
потребителите.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
2.1. Кампанията се отнася за следните продукти с марка „Белла“:
– Белла Продукт за мазане Класика 50% 250 гр.
– Белла Продукт за мазане Класика 50% 500 гр.
– Белла Маргарин 80% 400 гр.
– Белла Маргарин с масло 200 гр.
– Белла Маргарин с масло 400 гр.
– Белла Маргарин с масло и хималайска сол 400 гр.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти, в които се продават
продуктите, посочени в т.2.1. от настоящите Общи условия, на територията на Република
България.
3.2. Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 12 ноември 2018 г. до 23:59 ч. на 14 януари
2019 г. включително.
3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в промо-уеб-страница на
Кампанията – www.bellapromo.info

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в
т.4.2 от настоящите Общи условия, което в периода на Кампанията е регистрирало касова
бележка/касови бележки с включена покупка/покупки на маргарин Белла спрямо т.2.1 от
настоящите Общи условия в промо-уеб-сайта на кампанията www.bellapromo.info или чрез SMS на
кратък номер 1080 за всички мобилни оператори. Всички лица, ненавършили 18 /осемнадесет/
години, но навършили 16 /шестнадесет/ години трябва да вземат разрешение от родител или друг
законен представител, преди да вземат участие и да предоставят свои лични данни.
4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора и „Ол Ченълс Комюникейшън” ЕООД (ЕИК 131350957), както и членове на
семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
5.1. В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече броя маргарин
„Белла“ по т.2.1 от настоящите Общи условия и са регистрирали номера на касовата
бележка/касовите бележки в промо-уеб-страницата www.bellapromo.info, чрез регистрационната
форма или чрез SMS на 1080;
 Цена на SMS към номер 1080: 0,30 лв. с ДДС за абонати на Telenor, A1 и Vivacom
 При регистрация в промо-уеб-страницата е допустимо използването само на кирилица за
регистрация на имена и адрес. Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с
настоящите Общи условия и да попълни задължителните полета с личните си данни,
включващи две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер.
След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен
SMS.
5.2. При регистрация на една касова бележка със закупени продукти по т.2.1 от настоящите
Общи условия, лицата могат да участват за разпределение на наградите, както следва:
 297 бр. Gift карти на стойност 25 лв.,
 297 бр. Gift карти на стойност 50 лв. и
 27 бр. Gift карти на стойност 100 лв.
5.3. При регистрация на три касови бележки със закупени продукти по т.2.1. от настоящите Общи
условия, лицата могат да участват за разпределение на големите награди,
 9 бр. златни колиета във формата на „Слънчоглед“
5.4. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно
условията на настоящите Общи условия.5.5. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в
данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
6.1. В Кампанията ще бъдат раздадени два типа награди, както следва:
6.1.1. Малка награда – 621 бр. Gift карти на стойност 25, 50 и 100 лв., разпределени по следния
начин:
 297 бр. Gift карти на стойност 25 лв.,
 297 бр. Gift карти на стойност 50 лв. и
 27 бр. Gift карти на стойност 100 лв.
Всяка седмица от промоцията на томболен принцип ще бъдат изтеглени по 69 бр. победители,
които ще получат gift карта за пазаруване в търговски обекти спрямо политиката на Gift cards –
https://www.giftcards.eu/bg/about_giftcard. Giftcards е предплатена, непрезареждаема карта,
която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и
VISA.
6.1.2. Голяма награда – 9 бр. златни колиета във формата на Слънчоглед.
Всяка седмица от промоцията на томболен принцип ще бъде изтеглен 1 бр. победител, който ще
получи едно от 9-те златни колиета във формата на Слънчоглед.
6.2. Участниците могат да регистрират неограничен брой касови бележки през периода, в който се
провежда промоцията. Всички печеливши касови бележки отпадат от тегленията през следващата
седмица. Всички непечеливши касови бележки, регистрирани от началото на промоцията до края
й, продължават да участват във всички тегления за малки и големи награди. Всеки участник може
да спечели по 1 бр. награда от всеки вид.
6.3. Наградите ще бъдат изтеглени и обявени на сайта на кампанията на следните дати:
 Първо теглене – 19.11.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Второ теглене – 26.11.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Трето теглене – 03.12.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Четвърто теглене – 10.12.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти
на стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Пето теглене – 17.12.2018 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Шесто теглене – 02.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Седмо теглене – 02.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Осмо теглене – 07.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.
 Девето теглене – 15.01.2019 г. – 3 gift карти на стойност 100 лв., 33 gift карти на
стойност 50 лв., 33 gift карти на стойност 25 лв., едно златно колие.

6.4. Наградите се получават срещу представени касови бележки, удостоверяващи покупката на
маргарин.
6.5. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.
6.6. Пълният списък с печелившите от кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата
на кампанията www.bellapromo.info.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

19 comments

 • катерина михайлова

  интересува ме кой е кода на касовата бележка -този който е под надписа ФИСКАЛЕН БОН или този който е непосредствено над надписа ФИСКАЛЕН БОН и срещу него има дата и час.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим Ви за коментара. Номерата на касовите бележки обикновено са цифрите над надписа „фискален бон“. Поздрави и късмет

 • нели вълева

  az spe4elih karta kude moga da q polzvam

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, преди всичко честита награда! Организаторите ще посочат местата, където можете д аизползвате своята награда, когато я получите. Поздрави!

 • Моника

  Току що си купих маргарин и опитах да регистрирам бележката,но ми отговаря,че вече е регистрирана…как така…

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   нашият съвет е да се свържете с орагнизатора на телефони 02 419 12 55 или 0898 150 555
   /според тарифния план/. Поздрави и успех!

 • Валентина Петрова

  Къде мога да проверя кои са печелившите от тази игра?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   печелившите участници във всяко от тегленията можете да намерите на промо сайта на играта в секция „печеливши“. Пускаме и директне линк към списъка с печелившите – https://bellapromo.info/winners.php. Поздрави и късмет!

 • Валентина Петрова

  Къде мога да проверя кои са печелившите от играта с маргарин BELLA?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   печелившите участници във всяко от тегленията можете да намерите на промо сайта на играта в секция „печеливши“. Пускаме и директне линк към списъка с печелившите – https://bellapromo.info/winners.php. Поздрави и късмет!

 • Obi4am da igraq i dapi4elq

 • Искам да имам видео игра

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ