ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Iphone X, слушалки Beats, грамофони и колонки Ballantine`s

Спечелете смартфон Iphone X, слушалки Beats, грамофони и колонки Ballantine`s

Член 1. Организатор и официални правила на Кампанията

 • Промоционалната кампания  “Ballantine`s True Music 2018” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от  „Парида ” ЕООД  с  адрес на управление: гр. София, , бул Цветан Лазаров 11А ЕИК 175314521 наричан по нататък в текста “Организатор”.  Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Перно Рикар България”.
 • Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 • Организаторите си запазват правото да променят и/или изменят Официалният правилник, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.
 • Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 10 Ноември 2018 до 20 Януари 2019 г. включително) на следния адрес:   www.truemusic.bg

Чл. 2 Територия, логистика и продължителност на провеждане на Кампанията

 • Националната кампания се организира и провежда на територията на Република България, в периода от 10 Ноември 2018 до 20 Януари 2019 г. включително г. включително. В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на :   www.truemusic.bg
 • След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.
 • „Кампанията‘’ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България

Член 2. Национална кампания. Механизъм и правила за наградите:

2.1. Общи правила на Националната кампания

 • Период на кампанията: От 00:00:00 часа на 10 Ноември 2018 до 00.00:00 часа на 20 Януари 2019 г. включително.
 • Условие за участие – всеки, който закупи бутилка Ballantine`s през периода на кампанията, посочен по-горе, получава възможност да участва в националната кампания  и да спечели Специална награда Ballantine`s. Това, което трябва да направи е да регистрира име, фамилия, телефон, имейл, часът и датата от касовата бележка, с която са закупили продукт Ballantine`s на www.truemusic.bg
 • Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на следните дати:

20ти Декември 2018г.,

20ти Януари 2019г.

 • Всички печеливши участници ще получат обаждане или имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.truemusic.bg
 • Наградите се доставят на посочен от печелившия адрес с куриер за сметка на Организатора.

2.2. Механизъм на Националната кампания

   1. Участие с касов бон за покупка
 • Всеки, който закупи, бутилка Ballantine`s може да вземе участие в кампанията, като регистрира касовият си бон за покупка на www.truemusic.bg
 • Задължителни условя за регистрация на всеки участник: Име и фамилия, телефон, имейл, час, минути, дата, месец, година, изписани на касовия бон от покупката
 • Изписване на дата, месец, година, на касовия бон / съкратено ДДММГГ /
 • Изписване на час и минути на касовия бон /съкратено ЧЧММ/
 • Датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година.
 • Часът да е изписан в поредица час следван от минути.
 • Един участник има право да участва в кампанията с дадена/една дата и час от касовата бележка само веднъж.
 • Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.
   1. Механизъм за определяне на печелившите за наградите в кампанията
 • Наградите ще бъдат :

15 броя тонколони

10 броя грамофони

5 броя слушалки Beats

1 брой Iphone X

На 20.12.2018, ден за теглене на награди, ще бъдат изтегляни по:

 • 8 броя тонколони
 • 5 броя грамофони
 • 3 брой слушали

На 20.01.2019, ден за теглене на награди ще бъдат изтегляни:

• 7 броя тонколони

• 5 броя грамофони

• 2 броя слушалки

• 1 брой Iphone X

 • На печелившите  ще бъдат изпратен имейл или ще получат обаждане на посочен от него номер и имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда, на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.
 • Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.
 • Наградите се получават от печелившите срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата
 • Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен характер и илюстративен характер

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ