ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели външен хард-диск Toshiba или 3 ваучера х 50 лв.

Спечели външен хард-диск Toshiba или 3 ваучера х 50 лв.
 1. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
 2. Промоцията”Спечели външен хард-дискToshibaили 3 ваучера по 50лв“  /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Стемо“ ООД, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 48, МОЛ Стефан Моров, по-долу наричан „Организатор“.
 3. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на уебсайтаpcshop.bgи на Facebook страницата на PCshop – https://www.facebook.com/pcshop.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
 4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство.
 5. Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията

 1. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 07.11.2018 и ще продължи до 23:59:59 ч. на 15.12 2018 г. включително
 2. I Механизъм на промоцията
 3. 5. В промоцията могат да бъдат спечелени:

– Голяма награда – външен хард-диск Toshiba (500GB)

– 3 ваучера на стойност 50 лв, за покупки от онлайн магазина – PCshop.bg

5.1. За да участвате за спечелването на една от ежедневните или седмични награди, трябва да изпълните следното условие:

5.1.1. Да се регистрирате на адрес http://… Като е необходимо да дадете свой валиден и-мейл адрес.

5.2. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно. Необвързано с покупка

 1. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 17.12.2018г, Имената на печелившите ще бъдат обявени онлайн – на уебсайта и на Фейсбук страницата наPCshop.Всеки от тях ще бъде индивидуално уведомен по и-мейл, за това че е спечелил и как ще получи наградата си.
 2. Право на участие
 3. 7. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 16 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Стемо”, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.
 4. Без парични еквиваленти за предметни награди
 5. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ