ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кецове и още награди от Jägermeister

Спечелете кецове и още награди от Jägermeister
Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Кока-кола ХБК България“ АД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на стената на Jägermeister на Интернет адрес: https://goo.gl/kTCXpi за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://goo.gl/kTCXpi
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Кока-кола ХБК България“ АД и “Уот Иф” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 13.11.2018 г. до 20.11.2018 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на Инстаграм страницата на Jägermeister в Instagram: https://www.instagram.com/jagermeister_bulgaria/
2. На 13.11.2018 г. на страницата в Instagram ще бъде публикувана снимка с текст към нея:
🦌 #GIVEAWAY Cheers Deers! 🦌
Последвай ни, double tap на този пост и участвай в играта на елена за супер яки награди – cool Jägermeister кецове или 5х–Double Shots по 40ml.
Нека ЕЛЕНЪТ бъде с вас! 🎁 🎁 🤩 🤩 🏆 🦌 🥃 #jägermeister #deer #shots #prizes #partypeople #gifts #happytime #partymood #followandwin #likeandwin #giftstime #prizestime #like #follow
🦌 Последвай ни в Instagram.
Харесай поста.
🏆 Mожеш да спечелиш страхотни Jägermeister кецове или 5х–Double Shots по 40ml !
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 20.11.2018 г.), чрез жребий на случаен принцип ще се изтеглят имената на общо шест участника, които са спазили едновременно и двете условия, описани в т. 2, които ще спечелят награда – 1 (един) бр. Jägermeister кецове. 5 (пет) бр. Double Shots по 40ml.
4. Общият Награден фонд за целия период на Играта включва: 5 (пет) броя малки бутилки Jägermeister по 40ml, като един участник ще спечели: 1 (един) бр. Jägermeister кецове
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени като коментар под поста в Инстаграм, на страницата на Jägermeister нa 22.11.2018 г. За да получат наградите си, победителите трябва да изпратят две имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата на Jägermeister в Instagram. Спечелилите участници нямат право да получат парична равностойност на наградата.
6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена от спечелилия или негов законен представител. При получаването съответният печеливш Участник следва да представи лична карта и да докаже, че има навършени 18 години. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ