ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 бутилки вино ETHNO

Спечелете 25 бутилки вино ETHNO
1. Времетраене на играта.
Играта продължава от 16.11.2018 г. до 09.12.2018 г. и се провежда на територията на република България. Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила дати.
2. Организатор на играта е СИС Индустрийс ООД
3. Наградите се предоставят от СИС Индустрийс ООД и ще се доставят безплатно до печелившите участници.
4. Платформите, в които се реализира играта са:
5. Участие
Право на участие в играта имат всички физически лица живеещи в република България и са пълнолетни граждани. За да се включи в играта, участникът е необходимо да сподели в своят профил в съответната социална платформа афтентична визуална публикация (снимка, видео или gif), която показва, как той се наслаждава на живота или се забавлява с бутилка ETHNO. На всяка публикация трябва ясно да се вижда бутилка ETHNO и трябва да съдържа таг @ETHNO и хаштаг #ДишамЧувствамОбичам. Участници, публикували снимки под публикацията или на таймлайна също участват в томболата. Коментари под настоящите „Общи условия и правила на играта“ няма да вземат участие в томболата. Всеки участник има право да участва с неограничен брой публикации, като всяка от тях се приема за допълнителен вход в томболата. Участникът следва да има навършени 18 години, за да може да посети страницата и да участва в играта.
Играта ще бъде активна в периода от 16 ноември до 09 декември 2018 г. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила и валидността на участието му в играта е неразривно свързана с настоящите Правила. Не може да бъде участник в Играта лице, което работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. В играта не могат да участват непълнолетни или малолетни лица. Приемането на настоящите правила е задължително условие за участие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
Механизъм на играта
6. В тази игра участниците следва да споделят своя публикация, съдържаща визуален материал (снимка, видео или gif), в която се вижда ясно бутилка ETHNO. Всяка публикация трябва да представя как лицето се наслаждава на живота или се забавлява, както ѝ да съдържа таг @ETHNO и хаштаг #ДишамЧувствамОбичам в копито на поста.
7. Участниците ще имат възможност да изпратят снимките от 16 ноември до 09 декември 2018 г. След завършването на играта, ще се изтегли електронен жребий на случаен принцип, измежду всички участници за получаването на една от следните награди: 25 бутилки ETHNO Наградите ще се изпращат по куриер след 12 декември 2018 г. в зависимост от деня на потвърждение им от печелившите.
8. Процедура за известяване и доставка на наградите Имената на печелившите, по начина по който са участвали в играта, ще бъдат обявявани във facebook на https://www.facebook.com/ethnowine. След определяне на печелившите участници, се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши. Резервен печеливш може да замести предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият участник не може да бъде открит от Организатора и/или не е потвърдил желанието за получаване на наградата чрез лично съобщение и/или не е предоставил своите контакти за доставка и няма друга възможност за контакт с него. Всички спечелили ще имат възможност да потвърдят своите награди в срок до 7 декември 2018 г. Потвърждението става чрез лично съобщение на https://www.facebook.com/ethnowine/.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ