ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 кутии с вафли Хипер

Спечелете 5 кутии с вафли Хипер
1. Организатор на играта
1. Facebook играта „Коя вафла липсва от нашата ХИПЕР колекция?“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Престиж-96“ АД, ЕИК 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, кв. Чолаковци, ул. Дълга Лъка №6 („Организатор“), с Изпълнител “Експлора България” ООД, , ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис I“ № 58, ет. 2 („Изпълнител“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/hyperbg/ („Официални правила“).
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата: https://www.facebook.com/hyperbg/
1.3. Изпълнител на Играта e “Експлора България” ООД, ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: ул. Княз Борис I No.58, ет 2 („Изпълнител“).
2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира на 23.11.18 г. и ще продължи до 29.11.18 г., 23:59 часа (българско време).
3. Право на участие
3.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 23.11.18 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми „Престиж-96“ АД и „Експлора България” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
3.2. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес: www.facebook.com. Регистрацията във и ползването на програмата Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес: www.facebook.com.
3.3. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. Механизъм на Играта
4.1. Организаторът публикува пост, обявяващ началото на играта, на страницата https://www.facebook.com/hyperbg. Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста (http://bit.ly/2OZgkP0) от 23.11.18 г., публикуван на страницата https://www.facebook.com/hyperbg, а именно: “Една вафла липсва от нашата ХИПЕР колекция! 🤔🙄 Напиши коя е в коментар и участваш в томбола за една от пет кутии ХИПЕР по избор. 🎁 Ти си! 👍 Виж официалните правила тук: “
4.2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/hyperbg/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.
4.3. Всеки може да участва само веднъж в играта.
5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Наградите са:. Една от 5 (пет) броя кутии с вафли ХИПЕР Класик, Лешник или BLACK ( всяка от които съдържа 25 (двадесет и пет) броя продукти ХИПЕР, като всеки продукт е 55 гр.) или ХИПЕР JUMBO или HAMMER (всяка от които съдържа 20 броя продукти ХИПЕР, като всеки продукт е 70 гр. )(наричани по-долу „Награди/те“). Наградите са по избор на печелившите.
5.2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.
5.3. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници да спечелят Награда.
5.4. Спечелилилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/hyperbg/ на 30.11.2018 г. до 23:59 часа (българско време).
5.5. За получаване на наградата, печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка, в срок до 5 (пет) дни.
5.6. Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 (пет) дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.
5.7. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
5.8. Наградите се получават чрез куриер на посочените от победителите адреси.
5.9. За всяка награда на стойност над 30 лева Организаторът се задължава да предостави на печелившия участник удостоверение или друг документ, уточняващ стойността на наградата. Спечелилите могат да ползват удостоверението или документа при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ