ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 бижута бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski®

Спечелете 200 бижута бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski®
1. Организатор на играта
1. Facebook играта „Мираж“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Престиж-96“ АД, ЕИК 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, кв. Чолаковци, ул. “Дълга Лъка” №6 („Организатор“), с Изпълнител “Експлора БГ” ООД, ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис I“ № 58, ет. 2 („Изпълнител“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/Prestige96bg/ („Официални правила“).
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата: https://www.facebook.com/Prestige96bg/.
2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Играта стартира на 23.11.18 г. и ще продължи до 29.11.18 г., 23:59 часа (българско време).
3. Право на участие
3.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 23.11.18 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми „Престиж-96“ АД и „Експлора БГ” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
3.2. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес: www.facebook.com. Регистрацията във и ползването на програмата Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес: www.facebook.com.
3.3. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. Механизъм на Играта
4.1. Организаторът публикува пост, обявяващ началото на играта, на страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/. Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста (https://facebook.com/Prestige96bg/photos/a.355662824550553/1828615793921908/?type=3&theater) от 23.11.18 г., публикуван на страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/, а именно: „Скъпи приятели, ние знаем, че голяма част от вас не са имали късмета да спечелят бижу Crystal Zone, създадено с кристали Swarovski®, затова ви даваме втори шанс да спечелите едно от 200 бижута, създадени с кристали Swarovski® . За да участвате, публикувайте коментар, съдържащ думата „Мираж“, и 200 от вас, изпълнили коректно условието, ще бъдат избрани на случаен принцип на 30.11.2018 г. Пълните правила вижте тук: http://bit.ly/2zolv63
4.2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/. Изпълнителят от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.
4.3. Всеки може да участва само веднъж в играта.
5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Наградите са: 200 (двеста) броя бижута Crystal Zone, създадени с кристали Swarovski® (наричани по-долу „Награди/те“).
5.2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.
5.4. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници да спечелят Награда.
5.5. Спечелилилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/Prestige96bg/ на 30.11.2018 г. до 23:59 часа (българско време).
5.6. За получаване на наградата, печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка, в срок до 5 (пет) дни.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ