ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 прахосмукачки iRobot Roomba® 606

Спечелете 3 прахосмукачки iRobot Roomba® 606

Искаш ли да спечелиш робот за почистване?

Само от 29.11-12.12.2018 г., вземи поне 15 продукта на обща стойност поне 10 лв. с ДДС и си в играта за 1 от 3-те високотехнологични роботи – прахосмукачки iRobot Roomba® 606.

Забрави за праха и трохите. Наслаждавай се на времето си далеч от метлата и прахосмукачката.

Интелигентният iRobot Roomba® 606 ще се грижи и почиства вместо теб.

Участвай в играта и печели с МЕТРО!

УСЛОВИЯ за участие:

  • В играта участва всяка фактура с поне 15 различни продукта.
  • Фактурата трябва да е на стойност минимум 10 лв. с ДДС или повече.
  • Класирането става автоматично – не е необходимо да се записвате или да подавате заявление за участие.
  • Печелившите ще бъдат обявени на 21 декември на www.metro.bg/Christmas

 

Пълни условия:

Общи условия на промоционална кампания:
                                                                                     „МЕТРО Пълна кошница с късмет“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционална кампания „МЕТРО Пълна кошница с късмет“  („Кампанията“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Цариградско шосе 7-11 км („Организатор“). Настоящите Общи условия на Кампанията („Общи условия“) са публикувани на сайта на Организатора – www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът си запазва правото да променя Общите условия като всяка промяна ще бъде предварително оповестена на неговия сайт –  www.metro.bg

2. ПЕРИОД:

Кампанията ще се проведе от 29.11.2018 г. до 12.12.2018 г. в рамките на работното време на Участващите обекти.

3. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

В Кампанията участват всички магазини МЕТРО, с изключение на складова база Слънчев бряг („Участващи обекти“).

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1.В Кампанията вземат участие всички физически и юридически лица, картодържатели на валидна клиентска карта на МЕТРО, които са изпълнили посочените по-долу условия в периода на валидност на Кампанията („Участник”).

4.2. От Кампанията са изключени лицата, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Кампанията, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия. Организаторът има право да дисквалифицира всеки служител, или друго лице участвало в организирането и изпълнението на Кампанията, или член на неговото семейство, за когото бъде установено, че е съдействал в организацията на Кампанията и е изтеглен като печеливш Участник в нарушение на настоящите Правила.

5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. Всеки Участник закупил поне 15 различни артикула на една фактура на обща стойност не по-малка от 10.00 лева с ДДС в някои от дните през периода на Кампанията автоматично бива регистриран за участие в тегленето за награди, като може да спечели като награда Прахосмукачка робот Roomba 606.

6. УТОЧНЕНИЯ

6.1. За „различни“ се считат артикулите с отделни артикулни номера, съответно
баркодове, съгласно номенклатурата на Организатора.

6.2. Всеки Участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти, като при
всяко изпълнение на условията на Кампанията, посочени в Раздел 5 по-горе, съответният Участник получава  самостоятелно участие в тегленето за награди.

6.3. Всеки Участник, изпълнил условията на Кампанията ще бъде автоматично
включван в тегленето за награди. Ако Участникът не желае да бъде включен в Кампанията, той може да заяви своя отказ в центъра за контакт с клиенти на Организатора на телефон 0 700 100 71 (национален телефон на стойността на един градски разговор).

7. НАГРАДИ

Наградите в Кампанията са:

–  3 броя Прахосмукачка робот Roomba 606 –  всяка на стойност 699,00 лв. с ДДС.

8. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

8.1. До 21.12.2018 г. на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима печеливши,
измежду всички Участници, които през периода на Кампанията са изпълнили условията за участие в Кампанията.

8.2. Изтеглянето на печеливши Участници ще бъде документирано с надлежен
протокол. При тегленето ще бъдат изтегляни 3 печеливши и 3 резервни Участника.

8.3. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившите Участници в
рамките на 7 дни от датата на теглене, Наградата ще се предава на следващия изтеглен резервен печеливш Участник. Това правило ще бъде прилагано многократно до предоставянето на наградата на печеливш Участник.

9. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите Участници ще бъдат уведомявани лично чрез електронно съобщение или обаждане на посочените от тях електронен адрес и/или телефонен номер при регистрацията им като клиенти на Организатора.

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Наградите ще бъдат връчвани на място в участващите магазини МЕТРО. При осъществяване на контакт, съгласно горния член, Организаторът и печеливш Участник ще уговарят конкретния ред за предаване на наградата, включително в кой Участващ магазин следва да бъде предадена наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ