ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всеки ден чудесни награди от коледния календар на Kaufland

Спечелете всеки ден чудесни награди от коледния календар на Kaufland

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „Коледен календар с награди“ („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Kaufland – www.kaufland.bg.

1.2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора”, ул. „Скопие“ № 1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на играта е от 01.12.2018 г. до 24.12.2018 г. („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език и на територията на Република България.

1.5. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С маркиране на отметка на онлайн платформата за участие, Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. В Играта нямат право да участват  служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД и  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).

2.2. Kaufland си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Играта, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Условията за участие, или които във връзка с участието си в Играта нарушават действащото законодателство.

3.1. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

3.2.  Участието в Играта се осъществява по следния начин:

Всеки ден в периода 01.12.2018г.-24.12.2018 г., всички, които желаят да се включат в Играта, могат да направят това, като отворят чрез кликане прозорчето с датата, на която участват, от Коледния календар, който е публикуван на сайта www.kaufland.bg. Да попълнят формуляр за участие и да играят в разпределението на дневните награди.

3.3. Всеки участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, но може да спечели само една награда в рамките на Играта.

3.4. Онлайн формулярът съдържа следната информация: обръщение, име, фамилия, населено място, имейл адрес и телефонен номер за връзка, поле за съгласие за обработване на предоставените лични данни, поле за приемане на Условията на играта и потвърждаване, че участникът е навършил 18 години, поле за съгласие за получаване на Kaufland Newsletter, поле за съгласие за абонамент за дневното напомняне за участие в Коледния календар и поле за сигурност. Задължителните полета с лични данни, които трябва да бъдат попълнени, за да се счита едно участие за валидно са: име,  фамилия, населено място и имейл адрес.

3.5. Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация (извън посочената в предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за участие. Съгласието да бъде получавана актуална информация за Kaufland чрез Kaufland Newsletter на посочения имейл адрес и  съгласието за абонамент за дневното напомняне за участие в Коледния календар не са условие за участие в Играта и могат да бъдат оттеглени по всяко време.

3.6. С попълването на онлайн формуляра участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от Kaufland за целите на играта, а, в случай че бъдат обявени за печеливши, Организаторът да публикува техните данни (имена, населено място), снимка и видеоматериал от награждаването) по избран от дружеството начин, включително на интернет страницата на Kaufland и на страници на Kaufland в социалните мрежи.

3.7. При непълни и неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за невалидно. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в Раздел 2 период.

3.8. Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

3.9. В случай че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на 3 (три) работни дни след тегленето на наградите, същият губи правото да получи своята награда и ще бъде награден резервен печеливш.

4.1. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

•    70 ваучера за пазаруване в хипермаркети Kaufland, всеки на стойност 30 лева
•    10 комплекта слушалки Sony WH-CH500
•    10 блендера Nutribullet
•    6 електронни книги Kindle E-reader 6″ Glare-Free Touchscreen Display
•    10 тонколонки Sony SRS-XB01
•    3 таблета Samsung Galaxy Tab A 6
•    3 смартфона iPhone 7 32 GB
•    10 парни ютии Tefal
•    3 Philips LED Телевизора 50″
•    10 луксозни комплекта за поддръжка на брада
•    10 мултикукъра Tefal RK8121

Участниците могат да видят наградите, за които участват, чрез кликване на прозорчето от Коледния календар с датата, на която попълват онлайн формуляра.

4.2. Коректно попълнени формуляри следва да бъдат изпращани чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на съответния ден, за който се играе. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за деня.

4.2. Наградите ще се теглят на случаен принцип, в присъствието на комисия, съставена от представители на следните звена на Kaufland: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

4.3. Тегленията на наградите ще се проведат, както следва:

 

  • На 10.12. 2018 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 01-09.12.2018 г.
  • На 17.12. 2018 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 10-16.12.2018 г.
  • На 27.12. 2018 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 17-24.12.2018 г.

4.4. Само печелившите участници ще бъдат уведомявани – по имейл до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

4.5.  В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в рамките на 3 (три) работни дни, те губят правото си да получат наградата си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

4.7. Имената и населено място на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg)  след свързване и потвърждение от тяхна страна.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ