ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 96 пакета с продукти от коледния календар на Milka

Спечелете 96 пакета с продукти от коледния календар на Milka

Всеки може да създаде нещо специално този декември с Milka!

Включи се в играта и се вдъхнови от нашите седмични теми! Играй и можеш да спечелиш награда от Milka.

С всяка успешно изиграна игра увеличаваш шанса си в седмичната томбола на Milka
за специалните и нежни Milka продукти. Сподели ги с любимите си хора.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

За да участва в Играта, всеки участник трябва дa:
Стъпка 1: Посети интернет страницата https://game.milka.bg
Стъпка 2: Създаде своя Milka коледна картичка, чорап, играчка или венец (в зависимост от седмичната тема), като използва предварително зададени елементи.
Стъпка 3: Попълни регистрационната форма като попълни следните полета:
– въведе реален мобилен телефон;
– въведе реален имейл адрес;
– потвърди captcha кода;
– потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията.

Всяка седмица от Играта, всеки участник може да се включи в предвидените теми/игри, както следва:
Игра 1 – Създай своята коледна Milka картичка в периода 01.12 – 07.12.2018 г.
Игра 2 – Създай своя коледен Milka чорап в периода 08.12 – 14.12.2018 г.
Игра 3 – Създай своя коледна Milka играчка в периода 15.12 – 21.12.2018 г.
Игра 4 – Създай своя коледен Milka венец в периода 22.12 – 31.12.2018 г.

Всеки потребител, по желание, може да сподели във facebook своя Milka коледен колаж като това НЕ Е задължителна стъпка за участие в томболата.

За да се включи във всяка една от седмичните томболи, всеки участник е необходимо да създаде минимум един колаж за всяка една игра за съответния период. Колкото повече пъти даден участник създаде своя коледен Milka колаж във всяка една от игрите, толкова повече пъти името му участва в съответната седмична томбола.
Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 96 бр. Milka продуктови пакета, разпределени по 24 бр. за всеки един от периодите.

Всеки Milka продуктов пакет съдържа:
– 1 брой Milka Mini Snowballs 100 g
– 1 брой Milka Santa 50 g
– 1 брой Milka Bonbons Confetti 86 g
– 1 брой Milka Weihnachtskugel 180 g
– 1 брой Milka Oreo crème 112 g
– 1 брой Milka Strawberry 300 g

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:
Период 1: тегленето се извършва на 08.12.2018 г.
Период 2: тегленето се извършва на 15.12.2018 г.
Период 3: тегленето се извършва на 22.12.2018 г.
Период 4: тегленето се извършва на 01.01.2019 г.

Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявени на промоционалната интернет страница https://game.milka.bg в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само една награда.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ телефонен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS и ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който в 5-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ телефонен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКЕНТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

  • Моето мнение е че човек трябва да се радва на това което има.Дори най малкото нещо което притежава човек го радва най много.Пожелавам ви весели празници

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ