ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 козметични награди от AVON

Спечелете 10 козметични награди от AVON
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1.1. Томболата “Коледни числа” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Даниел Шопов, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.
ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
2.1. Периодът на участие в Томболата е от 16:00 часа на 06.12.2018 година до 23.59 часа на 13.12.2018 година.
ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.
3.2. В Томболата нямат право да участват:
3.2.1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;
3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).
ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
4.1. Tомбола с награди
За да бъде включен в томболата, участникът трябва:
– да хареса публикацията на играта
– да напише в коментар под публикацията на играта кой продукт от номера на страницата, който си е намислил би искал да спечели
4.2. Реална регистрация Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е публикувал коментар при гореописаните условия.
ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
5.1. Един участник може да спечели само 1 бр. Награда. Наградите в томболата са общо 10 бр. продукти на AVON по избор на печелившите участници.
ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 14.12.2018 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, спазили коректно условията за участие, на случаен принцип ще бъдат избрани 10 печеливши участника и 10 резервни участника.
6.2. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ