ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете игрова конзола Sony Playstation 4, 3 ваучера за Grabo на стойност 100 лева и 5 колонки

Спечелете игрова конзола Sony Playstation 4, 3 ваучера за Grabo на стойност 100 лева и 5 колонки

• ПРАВИЛА
Настоящите ПРАВИЛА са за участие в игра, свързана с
поддържания от „Нет Инфо“ АД корпоративен интернет сайт
https://www.netinfocompany.bg/ .

• ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
5 декември 2018 г. – 31 декември 2018 г.

• ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София,
бул. „Христофор Колумб” № 41, вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 202632567, наричано по – долу
„Нет Инфо“

• НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ
ОТ:
„Нет Инфо“ АД

• НАГРАДИТЕ В ИГРАТА СА:
– Конзола Sony Playstation 4 + Игра FIFA 19 – 1 брой
– Ваучер за почивка на стойност 100лв – 3 броя, (важи за
всички услуги и продукти, които платформата Grabo.bg
предлага, като спецификите за използване на ваучера ще бъдат
подробно разяснени на спечелилия го участник от страна на
Grabo.bg)
– Bluetooth колонка – 5 броя

• УЧАСТНИЕ В ИГРАТА:
Участие в Играта могат да вземат всички физически лица, които
отговарят на изискванията в настоящите Правила.
• Общи положения
1. Провеждането и участието в Играта “КОЛЕДЕН КЪСМЕТ СИ
ИЗТЕГЛИ, ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ И СПЕЧЕЛИ НА NETINFO” се
извършва в съответствие с Правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите Правила.
Всеки участник може да вземе участие в Играта само след
приемане на настоящите Правила.
• Участие
1. За участие в Играта участникът трябва да посети сайта
http://info.netinfocompany.bg/xmas2018.
2. Участието в Играта е безплатно. Всеки участник има право
да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на
играта.
3. Участието в Играта се осъществява, като потребител,
посетил сайта http://info.netinfocompany.bg/xmas2018, въведе
имена, мобилен телефон или имейл за връзка с него във
формата за участие.
4. Участникът доброволно предоставя на Организатора на
Играта личните си данни за обработване за целите на Играта,
по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в
Играта лица, записване на същите, както и за целите на
идентификация на победителите в Играта и осъществяване на
връзка с тях по повод на връчване на спечелените от тях
награди. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите
на организиране и провеждане на Играта лични данни на
участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след
приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея
участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати от
всички системи и сървъри на Нет Инфо най-късно на 1
февруари 2019 г. Единствено, данните на спечелилите
участници ще бъдат запазени за целите на счетоводна и
данъчна отчетност в законоустановените за това срокове.
5. Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен
принцип измежду всички, взели участие в играта.
6. Жребият се провежда от Организатора.
3
7. За получаване на наградата е необходимо Участникът да
потвърди желанието си да се възползва от нея в срок от 5
календарни дни, след като Организаторът на играта се е
свързал с него чрез предоставен контакт.
• Продължителност на Играта
Играта се провежда, както следва:
1. В периода 5 декември 2018 г. – 31 декември 2018 г.
/включително/
2. Инициали от имената на победителя ще бъдат публикувани на
интернет страницата http://info.netinfocompany.bg/xmas2018 на 7
януари 2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта “КОЛЕДЕН КЪСМЕТ СИ
ИЗТЕГЛИ, ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ И СПЕЧЕЛИ НА NETINFO”
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между
организатора, от една страна, и участниците в играта “КОЛЕДЕН
КЪСМЕТ СИ ИЗТЕГЛИ, ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ И СПЕЧЕЛИ НА
NETINFO”, от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи
и изрази ще имат следното значение:
1. “Играта” е “КОЛЕДЕН КЪСМЕТ СИ ИЗТЕГЛИ, ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ
И СПЕЧЕЛИ НА NETINFO”, която се провежда на интернет сайта
http://info.netinfocompany.bg/xmas2018.
2. “Участник” e всяко физическо лице, посетило
http://info.netinfocompany.bg/xmas2018 и въвело имена, мобилен
телефон или имейл за връзка с него във формата за участие.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ