ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери на стойност 1200 лева от SLS и 20 продуктови награди от Jamieson

Спечелете ваучери на стойност 1200 лева от SLS и 20 продуктови награди от Jamieson
 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Играта се организира под името „Щастлива и спор(т)на зима с Jamieson”.
  Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България.
  Срок на играта: 26.11.2018г. – 6.1.2019г. Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 6.1.2019 г.

 2. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

  1. Организатор на играта.

  Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

  2. Участници в играта

  В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

 3. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Jamieson по техен избор.

  2. При покупка на поне един продукт на марката Jamieson по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, и да въведе обозначения код от касовата бележката за покупката в съответстващото поле. Една касова бележка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка е обозначена покука на един, или на повече от един продукт на марката Jamieson.

  3. Наградите в играта са следните:

  1 бр ваучер за пазаруване от магазини SLS на стойност 800 лв. с ДДС.

  2 бр ваучери за пазаруване от магазини SLS на стойност 200 лв. с ДДС.

  20 бр продукти Магнезий 100 mg

  4. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, до 10.01.2019 г. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон до 30.01.2019 г.

  5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 10.01.2019 г.  – 1.4.2019 г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

  6. На основание разпоредбите на ЗДДФЛ предметните печалби със стойност над 30 лв. представляват облагаем доход, който се облага с данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице, спечелило награда на стойност над 30 лв. от участието си, е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация в сроковете по ЗДДФЛ. Организаторът ще предостави служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата на печелившите участници, спечелили награда от участието си на стойност над 30 лв.

  Организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата. Организаторът няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата.

  7. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

  8. Всеки участник има право по всяко време да заяви  отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/

  9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ