ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дрон, Kindle, топли комплекти и сладки комплекти от вафли Боровец

Спечелете дрон, Kindle, топли комплекти и сладки комплекти от вафли Боровец

Играта продължава до 7 януари 2019 г.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

– Голяма награда Дрон – 3 броя;
– Електронен четец Kindle – 5 броя;
– Комплект шал и ръкавици – 33 броя ;
– Комплект „Сладки награди“ – 33 броя ;

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочените награди – електронен четец Kindle и Дрон са с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в т. 9.7. от настоящите правила.

За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата www.sladkakoleda.com и да кликне върху бутона „Участвай“. След като Участникът отиде на страницата на Играта трябва с натискане (клик) върху някой от 12-те подаръка под елхата да открие сладката изненада. Участникът има право на 3 (три) клика (опита). Ако в рамките на трите опита Участникът не е успял да открие сладката изненада, има възможност да получи още три опита, като за целта следва да сподели играта във Facebook или да отговори на някой от появилите се въпроси. В случай че Участникът открие сладката изненада, той трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета от появилата се регистрационна форма: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрация“.

Всеки Участник има право най-много на 6 (шест) опита на ден (от 0:01 часа до 23:59 часа на съответния ден) – 3 първоначални опита и 3 допълнителни при спазване на допълнителното условие по т. 7 на ден. Един Участник може да се регистрира само веднъж на ден(т.е. може да участва само по един път за всяка дневна награда), при спазване на изискванията на т. 7.

Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за съответната дневна награда, предвидена за съответния ден, в рамките на който е направена регистрацията. Регистриралият се Участник се включва автоматично (без да е нужно да се регистрира допълнително) и в томболата за голямите награди. Независимо от общия брой регистрации за дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта, Участникът се включва само с една регистрация в томболата за голямите награди.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печелившите Участници за дневни награди ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печелившите Участници за дневна награда за дни петък, събота и неделя, както и на национални празници през Периода на провеждане на Играта ще се извършва също в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Големите награди ще бъдат изтеглени на 08.01.2019 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се за която и да е от 66-те дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта.

Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на адрес: www.sladkakoleda.com, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 10.1, а за големите награди – на 08.01.2018 г.

Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда за деня и/или голяма награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

Печелившият Участник трябва в срок до 2 (два) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Сладка Коледа съгласно условията на т.10.3, да изпрати имейл на igra@sladkakoleda.com с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за доставка.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 10.4, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща дневните награди всеки понеделник от старта на играта, като взема предвид отговорите на изпратените имейли от него към спечелилите участници. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ