ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награда от Shell и Philips

Спечелете награда от Shell и Philips
1. ПРЕДМЕТ
Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на игра под мотото „Направи подарък” („Играта“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Играта.
2. ОРГАНИЗАТОР
Организатор на Играта е „Шел България“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“, № 48, Сердика офиси, ет. 8 („ШЕЛ“, „Shell”, “Организатор“).
3. МЯСТО И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ. КОМУНИКАЦИЯ
3.1. Играта „Направи подарък” се организира и провежда на територията на Република България във Фейсбук страницата на Shell България (https://www.facebook.com/ShellBulgaria/).
3.2. Играта стартира в 15:00 ч. на 27.12.2018 г. и приключва в 23.59 ч. на 29.12.2018 г. („Период на провеждане“).
3.3. Настоящите Правила се публикуват на официалната Фейсбук страница на Shell България (https://www.facebook.com/ShellBulgaria/) и са достъпни за целия Период на провеждане на Играта.
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Играта имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст и живеят в Република България („Участници“).
5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участието в играта „Направи подарък” не е обвързано с покупка.
5.2. За да се включи в Играта Участникът трябва да остави коментар под поста, който анонсира Играта, в Периода на провеждане. Коментарът трябва да съдържа отбелязване на Facebook профила на негов приятел. С оставянето на такъв коментар Участникът дава съгласието си да бъде обвързан с настоящите Правила и да спазва техните клаузи, а предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта.
5.3. Всяко лице, което отговаря на изискванията по т. 4 от настоящите Правила и е споделило коментар съгласно т.5.2. по-горе, участва в томбола за получаване на награда от Играта.
5.4. Коментари, оставени на друго място на Фейсбук страницата, а не под съответния пост, коментари, които не съдържат отбелязване на Facebook профил, както и такива, оставени след изтичане на Периода на провеждане, няма да бъдат включени в томболата за получаване на награда от Играта.
6. НАГРАДИ
6.1. Наградата за позналия участник са 5 ваучера, всеки за 10% отстъпка от цената на продукти Philips.
6.2. Не се допуска замяна на наградата с паричната й равностойност или с друга предметна награда.
6.3. Един участник може да може да получи само една награда.
7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА.
7.1. След изтичане на Периода на провеждане на случаен принцип ще бъде изтеглен печелившият участник. Неговото име ще бъде обявено в коментар под поста на Фейсбук страницата на Shell България на 02.01.2019 г.
7.2. Спечелилият Участник се задължава да предостави на Организатора необходимата информация за получаване на наградата като изпрати на имейл адрес: shell@shellbulgaria.eu в срок до 16.01.2019 г. следните данни: име, имейл адрес и телефон за връзка. Участникът губи правото си да получи наградата в случай, че не е предоставил необходимата информация в посочения срок.
7.3. Ваучерите ще бъдат изпратени чрез имейл адрес в срок от 21 (двадесет и един) дни от деня на обявяване на победителя.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ