ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 награди – спортни сакове, слушалки, тефтери и 100 WOW BOX

Спечелете 100 награди – спортни сакове, слушалки, тефтери и 100 WOW BOX

ТЕМА НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА –

WOW YOUR CHRISTMAS PHOTOS – КОЛЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА!

ТЕМА НА ПЪРВИ ЕТАП

Изпращайте снимки свързани с Коледните и Новогодишни празници, с настроението и красотата, която те носят, студената прелест на зимата и топлия уют на дома. Търсете различна гледна точка, за да ни направите съпричастни с разнообразието от цветове, светлини, фойерверки, елхи и всичко, което ви заобикаля и съпътства празничните дни между 12 декември и 15 януари.

Победителите ще получат 100 комплекта награди – WOW YOUR PHOTOS BOX плюс награди предоставени от FRESH – 37 спортни сака, 38 броя сгъваеми слушалки и 25 тефтера.

Всеки участник може да получи само един комплект награди.

Когато участвате с 5 снимки увеличавате шанса си за успех.

СРОК: 12.12.2018. – 15.01.2019

Всеки участник в конкурса трябва да предостави снимките си в срок до 15.01.2019 г.

Очаквайте обявяването на победителите на 19.01.2019 на тази страница.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Всеки участник в конкурса трябва да предостави до 5 броя снимки, но не повече от 1 бр. седмично.

2. Предложенията трябва да са свързани с темата на конкурса, като представят творческото виждане на автора за духа на Коледа, за основните житейски ценности, добротата, благородството, любовта и щастието. Фотографиите трябва да показват авторската гледна точка, като се дава приоритет на оригиналното виждане, изненадващата композиция и положителните послания. Допуска се редактиране на снимките, цветови корекции и добавяне на реалност с цел усилване на художественото внушение. Към снимките може да бъде добавено име и подходящ текст подкрепящ основното послание.

3. Снимките могат да бъдат със всякакъв размер с резолюция не по-малко от 7 мегапиксела. Предложенията трябва да са представени в дигитален JPEG или JPG формат и да бъдат качени през контактната форма тук.

4. Няма да бъдат допускани до участие снимки съдържащи насилие, омраза, дискриминация от всякакъв тип, сексуална провокация, неприлични жестове и пози, политически послания. Организаторите имат правото да отхвърлят снимки, които не отговарят на изискванията на конкурса без да е нужно да дават допълнителни обяснения. Веднъж предадени, снимките не могат да се оттеглят или заменят.

5. Всеки участник трябва да попълни полетата във формата за участие включващи име, фамилия, град,  имейл. Предложения без необходимата регистрация няма да се приемат за участие в конкурса. Авторите на възраст под 13 години трябва да участват от името на свой родител или настойник.

6. С приемане условията за участие в конкурса участникът дава съгласието си да бъдат обработвани от организаторите неговите лични данни за целите на конкурса. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели освен идентификация на автора и неговите творби, участие в класирането, при обявяване на наградените, участие в изложби и други публикации, както и за получаване на информация свързана с конкурса, неговите спонсори и техни продукти и услуги.

Всеки участник има право да поиска информация за начина по който се обработват и съхраняват неговите лични данни, както и да поиска тя да бъде изтрита по всяко време. Организаторите не носят отговорност, за загуба или изтичане на лични данни в следствие на технически или софтуерен проблем или злонамерени действия на трети лица, ако са предприели нормално необходимите действия за предотвратяването им.

7. С приемането на условията за участие всеки участник декларира,че притежава необходимите авторски права на предадените снимки. Потвърждава, че правата на снимките не са преотстъпвани или продавани на трети страни и няма рестрикции относно използването им за целите на конкурса, последващата го изложба и публикуването им. В случай, че в снимките присъстват лица на хора, които могат да бъдат разпознати, участника декларира, че е получил тяхното съгласие да бъдат снимани и тези снимки да вземат участие в конкурса при тези условия. Участника дава съгласието си организаторите да репродуцират и публикуват снимките, както и да преотстъпват правото тези снимки да бъдат публикувани от други медии, както и използването им за благотворителни и рекламни цели, само във връзка с организаторите на конкурса, спонсорите и техни продукти и услуги, като се запазват интелектуалните права на автора.

8. Всяко постъпило предложение, което отговаря на изискванията, ще бъде качено във профила @wowyourphotos в Инстаграм и ще има възможността да бъде видяно, харесано /LIKE/ и коментирано /COMМENT/, като ангажираността на публиката ще бъде един от ключовите фактори за определяне на класирането, а 20% от наградите ще бъдат присъдени единствено по този критерий.

Останалата част от наградите ще бъдат присъдени след журиране, за да се избегнат деформации свързани с некоректни практики. Наградените снимки ще бъдат означени като такива и ще получат трайна / 6 месечна / експозиция в профила @wowyourphotos

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

9. Организаторите си запазват правото във всеки един момент да направят, в интерес на подобряване на организацията и качеството на конкурса, промени в някои правила и механизми за провеждане на конкурса, условията за участие, броя и вида на наградите, както и партньорите на конкурса.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ