ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете страхотен тренажор Newletics от Kaufland

Спечелете страхотен тренажор Newletics от Kaufland

Едно е да дадеш обещание, а съвсем друго – да го спазиш! 😉 Newletics е новата ни спортна марка, която идва с предизвикателство към теб.

💪 Спечели страхотен тренажор и спортувай без извинения!

ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

За участие в Играта желаещите трябва да последват профила на Kaufland България в Instagram и да тагнат друг потребител на платформата като коментар под поста в Instagram в рамките на Периода на провеждане.

В тегленето на наградата участват само участници в Играта, изпълнили и двете изборени условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта един Участник може да коментира неограничен брой пъти, като участва само веднъж в тегленето на наградата.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – един брой Тренажор Newletics.

Отговорите на въпроса следва да бъдат публикувани в Instagram от момента на публикуването на публикацията, свързана с играта, в профила на Kaufland България в Instagram и най-късно до 23:59 часа на 13.11.2018 (неделя). Отговори, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградата.

Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду участници, дали правилен отговор на въпроса, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Името на печелившия ще бъде обявено само и единствено след обработване на всички публикации в Instagram, отговарящи на Условията.

Само печелившият Участник ще бъде уведомен – чрез лично съобщение в социалната мрежа Instagram.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилия участник, и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участника.

Организаторът се ангажира да предостави на печелившия участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата, след попълване на декларация. Печелившите ще могат да използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С цел издаване на служебната бележка, печелившият участник предоставя необходимите лични данни в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ