ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 козметични награди от SVR

Спечелете 40 козметични награди от SVR
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Играта се организира под името „Доверявате ли се на селективна козметика и защо?“.
Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на теиторията на Република България.
Период на провеждане на играта: от 12:00 ч. на 03.01.2019 до 24:00 ч. на 07.01.2019 г.
Съдържанието на тези правила е достъпно на страницата на аптеки SОpharmacy във Facebook (https://www.facebook.com/SOpharmacy) в периода на организиране на играта, считано от започването ѝ до успешното раздаване на всички награди на печелившите участници.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
1. Организатор на играта.
Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ж.к. „Изток“, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.
2. Участници в играта.
В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.
В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
1. Участието в играта не се обвързва със закупуването на продукти.
3. Условия на участие:
Всеки участник трябва да отговори в коментар към публикацията на въпроса: „Доверявате ли се на селективна козметика и защо?“
На томболен принцип ще бъдат избрани 40 участници, включили се в играта и изпълнили всички условия, които ще спечелят по 1 бр. от следния продукт: SVR Sensifine Dermo Nettoyant, 400 мл
4. Имената (или посочените имена в профилите във Фейсбук) на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на аптеки SOpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy) на 08.01.2019 г.
5. Всеки участник, спечелил награда, трябва да изпрати лично съобщение на Фейсбук страницата на аптеки SOpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy), в което да посочи трите си имена, точен адрес и телефон за контакт, до 17:00 часа на 13.01.2019 г. Ако след този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от конкретния участник награда, на 14.01.2019 г. организаторът тегли и обявява нови печеливши до попълване на първоначално обявената бройка награди. В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.
6. Наградите ще бъдат доставени в срок от 1 месец от получаване на данните на всеки спечелил участник на посочените по т.5 адреси на участниците от куриер за сметка на Организатора. Доставка се извършва само на територията на Република България.
7. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
8. Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено на Фейсбук страницата на аптеки SОpharmacy във Facebook (https://www.facebook.com/SOpharmacy) отказ от по-нататъшно участие в играта.
9. В случай че някой от спечелилите участници бъде отстранен поради факта, че не отговаря на настоящите правила, на 14.01.2019 г. се провежда нова томбола за попълване на първоначално обявения брой печеливши.
В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.
10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУK

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ