ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 почивки в Балчик и 100 куфара от belVita

Спечелете 4 почивки в Балчик и 100 куфара от belVita

Официални правила за промоцията:

I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.belvita.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.belvita.bg

II. Период на промоцията /играта/: 07.01. – 03.02.2019 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

III. В промоцията участват всички видове бисквити под марката „belVita”, независимо от вида и грамажа.

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.belvita.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0888422784 (според тарифния план).

Право на участие

V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. За да получат награда от промоцията, печелившите са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите,  касовата бележка (фискалния бон) / касовите бележки (фискални бонове) от закупените продукт (и), които доказват, че е била направена покупка на продукти belVita за минимум 4 лв.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

IX. Купи бисквити belVita (без значение от вида и грамажа) за минимум4 лв. Необходимо условие е общата стойност на покупката да бъде записана на ЕДНА касова бележка.

X. Регистрирай номера и сумата от касовата бележка на www.belvita.bg.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят да попълни следните полета (всички са задължителни)

– да въведе кодa от касовата бележка

– да въведе общата сума от закупените belVita продукти

– captcha code

– да въведе мобилен номер

– да потвърди (чрез чек-бокс), че:

1. Че ще запази и предаде касовата бележка на куриера при спечелване на награда;

2. Че е съгласен с Официалните правила на промоцията;

3. Че ако е печеливш, е съгласен първите 7 цифри от телефонния му номер да бъдат публикувани на сайта.

XI. Разбери веднага дали печелиш 1 от 100-те куфара.

Разпределението на наградите куфар се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количественото разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 3 броя куфар. Наградите се разпределят правопропорционално на дните / седмичните периоди от периода на промоцията.

XII. При регистрацията на две касови бележки, с които не е спечелен куфар, потребител участва в седмичното теглене за 1 от 4-те ваучера за почивка. С регистрацията на повече касови бележки участникът увеличава шанса си за спечелване на седмичната награда.

Например: ако участник е регистрирал 7 касови бележки, то той участва три пъти в седмичното теглене за ваучер за почивка.

XIII. С всеки две регистрирани и неспечелили дневна награда бележки, потребителят участва в тегленето на седмичната награда. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления.

Например: ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил куфар, то той не участва в седмичното теглене за ваучер за почивка. За да се включи в седмичното теглене, участникът трябва да регистрира още поне 1 касова бележка, с която да не е спечелил куфар.
XIV. Регистрираните в съответния ден бележки участват само и единствено в тегленето за дневните награди. Регистрираните (и неспечелили дневни награди) в съответната седмица бележки участват само и единствено в тегленето за награди за съответната седмица.

XV. За да се включи в тегленото за седмични награди , е необходимо участникът да регистрира 2 неспечелили дневна награда бележки от един телефонен номер.

XVI. Седмичните тегления се провеждат след всеки изминал период, а именно:

Период 1 – от 00:00 часа на 07.01.2019 г. до 23:59:59 часа 13.01.2019 г., – тегленето се извършва на 14.01 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.belvita.bg

Период 2 – от 00:00 часа на 14.01.2019 г. до 23:59:59 часа 20.01.2019 г. – тегленето се извършва на 21.01 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.belvita.bg

Период 3 – от 00:00 часа на 21.01.2019 г. до 23:59:59 часа 27.01.2019 г. – тегленето се извършва на 28.01 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.belvita.bg

Период 4 – от 00:00 часа на 28.01.2019 г. до 23:59:59 часа 03.02.2019 г. – тегленето се извършва на 04.02 и печелившия се публикува до 24 часа след това на сайта www.belvita.bg

XVII. Тегленето на седмичните награди ще се извършва до 24 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

XVIII. За да се включи във всяка една от седмичните томболи за една от 4-те награди ваучер за почивка, всеки участник трябва да регистрира минимум две касови бележки, като всяка от тях трябва да е за минимум 4 лв.

XIX. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер.

XX. Мобилните номера на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.belvita.bg в раздел Печеливши, като последните три цифри от всеки номер ще бъдат скрити с ХХХ.

XXI. Всеки печеливш (както на дневна, така и на седмична награда) ще получи уведомителен смс за спечелена награда с допълнителна информация. Всеки печеливш трябва да потвърди своята награда в рамките на 5 дни, като се обади на посочения в уведомителния СМС телефонен номер и остави своите данни за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

XXII. Участниците, спечелили ваучер за почивка могат да използват наградата спрямо следните основни правила:

Седмична награда – Ваучер за почивка за двама в хотел Лайтхаус Голф и СПА, Балчик

Ваучерът включва 2 нощувки за двама с включени две закуски и две вечери (блок маса, без консумация на алкохол), ползване на SPA, минерални басейни, паркинг. Ваучерът не включва ползване на голф игрищата, предлаганите холистични процедури за красота и здраве, транспортни разходи, застраховки, дневни разходи, допълнителни извънредни лични разходи  и такива от подобно естество на описаните в тази точка.

Ваучерът е валиден за периода – 22.03-18.08.2019г

Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност

Ваучерът може да се използва само веднъж

За да използвате този ваучер, трябва да направите предварителна резервация на тел. 02 447 27 36 или имейл office@happytour.bg

При направена резервация, промени и анулации могат да се правят до 8 дни преди началната й дата, след този срок резервацията подлежи на 100% неустойка и ваучерът става невалиден

Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица

В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване

XXIII. С ЕДНА УЕБ РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА САМО ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА. ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА САМО ЕДНА УЕБ-РЕГИСТРАЦИЯ.

XXIV. Единният идентификатор на всеки участник е мобилният му телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ  и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията си. Всяка следваща регистрация на касова бележка от същия мобилен телефон ще бъде отчетена без въвеждането на код за сигурност, тъй като вече телефонният номер ще е валидиран като реален и действащ.

XXV. Печелившите участници получават наградите си САМО след представяне на печелившата касови бележки (фискални бонове) за закупените продукти belVita пред куриера (стойността и номера, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец, в момента на покупката.

XXVI. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Всеки участник може да регистрира максимум 20 касови бележки за периода на промоцията.

Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на денонощие.

XXVII. За целия период на промоцията, един участник може да спечели максимум 1 belVita куфар и максимум 1 ваучер за почивка.

XXVIII. ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ МЕТОДИ, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ДОБАВЯТ РЕГИСТРАЦИИ „АВТОМАТИЧНО“ ВМЕСТО УЧАСТНИЦИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ ЗЛОУПОТРЕБИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК, КОЙТО СЕ ОПИТА ДА НАРУШИ ИЛИ НАРУШИ ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА ЩЕ БЪДЕ АВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАН ОТ ОРГАНИЗАТОРА. НАРУШЕНИЕ ИЗРИЧНО ВКЛЮЧВА ДЕЙСТВИЯ ЗА: А) ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ; Б) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФИЛ ОТ ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА; В) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ИЗМЕНЯТ ЕЛЕМЕНТА НА ЛИЧНО И ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В АКТИВНОСТТА; Г) ВСЯКО ДРУГО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРОМЕНЯ МЕХАНИЗМА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА ИЛИ УВЕЛИЧАВА ШАНСОВЕТЕ ЗА ПЕЧАЛБА НА НЯКОЙ УЧАСТНИК ИЗВЪН ОПИСАНИЯ МЕХАНИЗЪМ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД СВЪРЗРВАНЕТО СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ, КАКТО И ПРИ ДОСТАВКА. РЕШЕНИЕТО ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО НА ОРГАНИЗАТОРА, КАТО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ ИЛИ РЕАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА.  ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й ПОДЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА УСТАНОВЕНИ ЗЛОУПОТРЕБИ ИЛИ СЪМНЕНИЯ ЗА ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С НЕРЕАЛНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ.

Награди:

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 104 награди:

– 100 бр. награди куфари

– 4 седмични награди – 4 ваучера за почивка за двама в Lighthouse Golf&Spa Hotel, Балчик.  Ваучерът може да бъде използван в периода 22.03-18.08.2019 г.

Раздаване на наградите:

XXIX. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка печелившият ще получи SMS за посещение или телефонно обаждане от куриера, който ще достави наградата. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

XXX. Наградите се получават само срещу представяне на валиден документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка (фискален бон).  В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. Ваучерът за почивка се предоставя САМО лично на печелившия, след представяне на валиден документ за самоличност.

Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Помоцията.

Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.

XXXI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ